Podmienky

AjDnes je verejný portál, prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie o jednotlivých podujatiach. Pridávať podujatia môže ktorákoľvek osoba staršia ako 18 rokov pri rešpektovaní zásad autorských práv. Fotografie je možné zverejňovať len so súhlasom autora a v prípade citácie textov je potrebné uviesť zdroj. Pri šírení textu z portálu AjDnes je takisto potrebné uviesť link na príslušnú stránku portálu.