Mapa: Centrum Agathos - Bratislava

História podujatí - Centrum Agathos
DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE
DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Kultúrny večer na tému SILA ILÚZIÍ
Kultúrny večer na tému SILA ILÚZIÍ
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Kreatívny kurz SOCHA Z PAVERPOLU
Kreatívny kurz SOCHA Z PAVERPOLU
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava