Mapa: centrum obce - Sekule

Sekule
48.600041 N 17.001804 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 0347770108

Trojštátie – vytvára ho sútok Moravy a Dyje (ČR, Rakúsko, SR). Pri sútoku je umiestnená 10. socha známej Kristekovej podyjskej glyptotéky. (Jedná sa o projekt sochára Kristeka z Moravy, ktorý pozdĺž toky Dyje umiestnil 10 sôch, 7 v ČR, 2 v Rakúsku a jednu v SR).

V roku 2009 bola socha s názvom „Hledajcí“ odcudzená. K veľkému sklamaniu nakoľko srdce sochy symbolizovalo sídlo duše, citu, vedomia a odvahy. V roku 2015 bola na tomto mieste umiestnená náhradná socha, ktorá taktiež napovedá o večnom návrate a hľadaní.