Kam na výlet: Gréckokatolícky chrám z roku 1794 - Strážske

ulica Mierová 40, Strážske 072 22
48.872902 N 21.837371 E, zobraziť najkratšiu trasu
hrám Pánovho nanebovstúpenia v Strážskom tvorí jednoloďová stavba má polygonálny (viac uhlový) uzáver presbytéria a vstavanú vežu. Priestor pod vežou – predsieň (nartex) je rozšírený. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Ešte koncom 20. stor. bolo v chráme zariadenie z 19. stor. – napr. maľby Nanebovstúpenie Pána (pravdepodobne od J. Holovčáka), Kristus na kríži a Snímanie z kríža (od K. Ferencziho), Trojica a Očisťovanie (od K. Fenčíka). Vnútornú výzdobu svojimi maľbami doplnil v rokoch 1932-1934 vtedajší farár Július Rogovský. Moderný oltárny triptych (dnes je v predsieni chrámu) namaľoval roku 1988 akademický maliar Mikuláš Rogovský. Chrám bol renovovaný v uplynulom storočí v rokoch 1941, 1988, 1993-1994, kedy bol nanovo vymaľovaný interiér a pristavený prístrešok. Autorom malieb bol akad. maliar Pavol Milkovič. Stropné maľby znázorňujú Najsv. Trojicu (vo svätyni), Pánovo nanebovstúpenie a Stretnutie Pána. Doplňujúce maľby predstavujú štyroch evanjelistov. Na rozhraní 20. a 21. stor. bola rekonštruovaná strecha chrámovej veže – nový krov a krytina. Rozsiahlou rekonštrukciou prešiel chrám aj v prvom desaťročí nového Milénia, kedy bol zhotovený nový prestol so zaprestolným krížom. Zároveň bola prestavaná sakristia, a na sklonku tohto desaťročia bola rekonštruovaná strecha na chráme, sakristii i fasáda. Chrámová veža. Vo vstavanej veži chrámu sú dva zvony. Väčší, „sv. Mikuláš“, o hmotnosti 500 kg pochádza z roku 1898, menší, „na česť sv. Márie“, o hmotnosti 150 kg pochádza z roku 1924 a je pravdepodobne náhradou za zrekvirovaný zvon (prípadne zvony) v I. svet. vojne. Oba zvony uliala známa užhorodská firma Ferenz Egry.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet