Kam na výlet: Jaskyňa na východnom svahu Vinného vrchu - Lupoč

48.373798 N 19.531653 E, zobraziť najkratšiu trasu
Jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške cca 400 m. Prvý jaskynný otvor bol preskúmaný Štátnou ochranou prírody SR Banská Bystrica, pracovisko Rimavská Sobota dňa 18.5.2001. Do podzemných priestorov sa dá dostať 5,4 m zvislou priepasťou, ktorá vyúsťuje do mohutnej trhliny, tu dno prudko klesá a po 15,5 m vyúsťuje do priečne orientovanej mohutnej trhliny v dĺžke 25 m a výška miestami 5-6 m. Jaskyňa sa vytvorila v andezitových brekciach na odtrhovej zóne mohutného zosunutého skalného bloku na východnom svahu Vinného vrchu. Jaskyňa je rozsadlinová, nekrasová, z toho dôvodu sa v nej nevytvorila ani kvapľová výzdoba. Steny a dno vypĺňa hlinitá sutina, skaly a balvany. Celková dĺžka zameraných chodieb je 54,5 m.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet