Podujatia, akcie Kežmarok

Adresa - Mestský úrad
Hlavné Námestie 1
060 01 Kežmarok
Kontakty
Telefón: 052 466 01 01
E-mail: primatorkezmarok.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 31.01.2023
Smejko a Tanculienka - Poď von!
Overené podujatieSmejko a Tanculienka - Poď von!
Mestské kultúrne stredisko, Kežmarok
Položky 11 (celkovo 1)
Fotografie z podujatí v obci Kežmarok
História podujatí
Kráľovské mesto Kežmarok dostalo práva od uhorského kráľa Béla IV. v roku 1269 no už pred tým tu jestvovalo slovansko-nemecké osídlenie. Ako slobodné mesto získalo viaceré hospodárske i politické privilégiá - napr. právo dvoch výročných trhov /1419/, sporné právo skladu /1435/, právo meča /1438/ a právo používať erb v roku 1463.

Výhodná poloha mesta pri dôležitých obchodných cestách, spájajúcich Orient so severom Európy, urýchlila jeho hospodársky rozvoj. Kežmarok bol i počas minulých storočí veľmi živým mestom. V 15. - 19. storočí tu pracovalo 40 remeselníckych spoločenstiev - cechov. Po celej Európe preslávili Kežmarok farbiari, stolári, tkáči, súkenníci, ihlári a zlatníci.

Súčasťou histórie mesta boli časté boje - v kežmarskom chotári sa odohralo celkove trinásť vojen - jedna vyše storočná s blízkou Levočou o právo skladu a druhá takmer250-ročná, ktorú viedlo mesto s vlastným hradom. Do histórie mesta sa významne zapísali i Rákociho protihabsburské povstania kedy o Kežmarok zápasili dve silné skupiny miestodržiteľov krajiny.

Vyše sedem storočí existencie Kežmarku poznačilo i jeho architektúru, ktorá počnúc románskym slohom obsahuje každý stavebný štýl. Za povšimnutie stojí neskorogotická bazilika sv. Kríža, ktorá patrí svojimi rozmermi medzi najväčšie na Spiši. Pred kostolom sv. Kríža je samostatne stojaca veža - Zvonica. Pokladá sa za najstaršiu renesančnú zvonicu na Slovensku. Kežmarské domy sa podobali ako vajce vajcu - odlišovali sa iba v tom, že menšie patrili remeselníkom a väčšie úradníkom, doktorom, obchodníkom. 

V roku 1950 bolo historické jadro Kežmarku vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Na Slovensku je ich sedemnásť. Evanjelický drevený artikulárny kostol a Evanjelické lýceum sa stali r.1985 národným kultúrnymi pamiatkami.

Nachádzajú sa tu 2 národné kultúrne pamiatky - lýceum (s jednou z najväčších historických školských knižníc v strednej Európe) a drevený artikulárny kostol z 18. storočia. Aj v súčasnosti patrí Kežmarok k najväčším a najkrajším spišským mestám. Množstvo kultúrno - historických pamiatok a priaznivé prírodné podmienky poskytujú dobrý základ pre rozvoj cestovného ruchu. V Kežmarku je možnosť ubytovania v dvoch hoteloch, viacerých penziónoch a v súkromí. 

V roku 1991 bola obnovená tradícia výročných trhov. V lete sa koná známe Európske ľudové remeslo (EĽRO) a v zime Vianočný trh. 

Aj milovníci športu si tu nájdu svoj obľúbený šport. Turisti a cyklisti majú možnosť absolvovať výlety v okolí Kežmarku, alebo do blízkych Vysokých Tatier. V letnej sezóne je otvorené mestské kúpalisko a tenisové kurty. V zimnej sezóne je možné si zalyžovať na dvoch zjazdovkách pri hotely Štart. Každoročne sú usporadúvané turnaje vo volejbale, šachu, atletike, futbale, lukostreľbe a mestský maratón. Mesto sa zapojilo aj do medzinárodnej akcie Challenge Day, v ktorej sa zúčastnilo mnoho obyvateľov Kežmarku. 
Kežmarok je mesto, ktoré sa oplatí navštíviť. Preto sa aj my tešíme na Vašu návštevu.

Podujatia v obci Kežmarok. Sekcia tradičné podujatia.

 

Európske ľudové remeslo
HALLOWEEN
Halloween na Kežmarskom hrade
Jarné predajné trhy
KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY NA HRADE KEŽMAROK
Sviatok kultúry a vzájomnosti

 

Organizujete podujatia v obci Kežmarok ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Kežmarok. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0106, Knižnica pri evanj. a. v. cirk. zbore v Kežmarku, Hviezdoslavova 18, ,

- 3998/2000-400/2019, Školská knižnica, Garbiarska 1, 052/4523038,

- 3998/2000-400/2020, Školská knižnica pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova ul. 20, 052/4523032,

- 3998/2000-400/2021, Školská knižnica, ul. MUDr. Alexandra č. 29, 052/4523035,

- 3998/2000-400/3457, Knižnica Múzea v Kežmarku , Hradné námestie 42, 052/4522618,

- 3998/2000-400/3591, Lekárska knižnica pri NsP MUDr. Vojtecha Alexandra, Huncovská 36, 052/4523161,

- 3998/2000-400/3792, Školská knižnica, Dr. Daniela Fischera 2, 052/4523029,

- 3998/2000-400/4716, Školská knižnica pri SOŠ, Kušnierska brána 349/2, 052/4523040,

- 3998/2000-400/4746, Mestská knižnica Kežmarok, Hlavné nám. 3, 052/4522545,