Mapa: Kino Mier - Nové Zámky

Nové Zámky
47.977384 N 18.163681 E, zobraziť najkratšiu trasu

Kino MIER, Széchényiho nám. 9, Nové Zámky
Prevádzkovateľ: Mesto – Nové Zámky
Kino Mier v Nových Zámkoch sa otvorilo 1. mája 1986. Po trinástich rokoch prevádzky boli v roku 1999 vykonané čiastkové rekonštrukčné úpravy interiéru, boli prečalúnené kreslá a vymenená podlahová krytina.
Výrazný kvalitatívny posun znamenala digitalizácia kina realizovaná vďaka podpore Audiovizuálneho fondu, a tak od 14. júna 2013 ponúka kino svojim návštevníkom digitálnu kvalitu. Je vybavené najmodernejšou technikou, použité zvukové systémy DOLBY DIGITAL EX, DOLBY SURROUND a DOLBY STEREO sú zárukou kvalitného ozvučenia. Práve vďaka digitalizácii majú diváci v našom kine možnosť pozrieť si filmy v dokonalej digitálnej 3D kvalite. Neustále pracujeme na skvalitnení našich služieb a k spokojnosti svojich návštevníkov a tak sa všetci môžu tešiť na nové akcie, ktoré našim divákom opäť dokážu, že najlepšia zábava je v kine.
Mestu sa podarilo získať ďalšiu dotáciu z Audiovizuálneho fondu na modernizáciu kina. V júli 2015 sa vymenili sedačky. Pri tejto príležitosti sa obnovila aj podlahová krytina a pódium, opravená bola elektroinštalácia a vzduchotechnika a skultúrnené boli aj vstupné priestory a šatne.
Návštevy filmových predstavení  v kine Mier Nové Zámky sú ideálnym programom pre žiakov a študentov v obdobiach pred  prázdninami, vianočnými sviatkami alebo v období mimoriadneho voľna.
Zároveň filmy určené na školské predstavenie majú výchovný charakter a často môžu poslúžiť ako učebná pomôcka.
Filmy na školské predstavenia sú cenovo zvýhodnené – presná cena na žiaka sa dohodne vždy individuálne na konkrétny film.
www.kinomier.sk

História podujatí - Kino Mier
Hollywood disco party 2
Hollywood disco party 2
Kino Mier, Nám.Gy.Széchenyiho 9, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky
Hollywood disco party 3
Hollywood disco party 3
Kino Mier, Nové Zámky
Žiadny obrázok
Zelený svet 2015 - Pohľadnica pre najdrahšieho človeka
Minigaléria, kino Mier, Nám.Gy.Széchényiho 9, Nové Zámky
Geografia nie je len o cestovaní
Geografia nie je len o cestovaní
Kino Mier, Nám.Gy.Széchenyiho 9, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky
SILNÉ REČI
SILNÉ REČI
Kino Mier, Nové Zámky