Kam na výlet: Kopčianske slanisko - Zemplínske Kopčany

Zemplínske Kopčany
48.590972 N 21.889143 E, zobraziť najkratšiu trasu
Národná prírodná rezervácia Kopčianske slanisko s rozlohou 8,98 ha , je súčasťou chráneného územia CHKO Latorica. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany sú vnútrozemské slaniská a slané lúky. Medzi druhy, ktoré sú predmetom ochrany patrí Ohniváčik veľký (Lycaena dispar).
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet