Kam na výlet: Kostol narodenia Panny Márie a zvonica ECAV - Nižná Voľa

49.221356 N 21.372828 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 905836055

Národné kultúrne pamiatky

-      Kostol Narodenia P. Márie – bol postavený v rokoch 1823 – 1826 v klasicistickom slohu. Slúži veriacim rímskokatolíckeho aj gréckokatolíckeho vierovyznania. Prešiel viacerými obnovami,  naposledy v roku 2008 bol rekonštruovaný z dotácie Ministerstva kultúry SR v programe“ „Obnovme si svoj dom“

-         Renesančný zvon – 1695 –

Prvý krát sa elektricky zvonilo od 15.06.1995 dovtedy sa pri zvonení počas celého roka (úmrtia, sobáše, sviatky a pod.) striedali všetky domácnosti v obci.

„Nový spôsob zvonenia nedosahuje kvalitu ručného. Výskumy ukázali, že elektrifikácia zvonenia negatívne vplýva na hmotu zvonov a používanie elektrického zvonenia, zvlášť pri starých zvonoch, je nevhodné, dochádza k ich znehodnocovaniu. Nič nenahradí citlivé ruky zvonára, ručné zvonenie. Okrem toho elektrifikácia odstraňuje originálne historické príslušenstvo zvonov,“

Technické hľadisko nie je zanedbateľné. Podľa odborných výskumov za posledných šesťdesiat rokov sa pri masovom rozšírení automatu opotrebovali zvony v rovnakom rozsahu ako pri ručnom zvonení za posledných šesťsto. Zn., že 10 rokov el. zvonenia = 100 rokov opotrebovania ručného.

 

-         Kalich pozlátený, strieborný

 

ZOZNAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

č.

Pamätihodnosť

Miesto uloženia

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti

 

Rozhodnutie obce o zápise

1

Oltár

Kostol Narod. Panny Márie

OLTÁR – hlavný oltár bol postavený k úcte narodenia Panny Márie v roku 1889.

Uznesenie č. 3/2008 zo dňa 01. 03. 2008

2

Orgán

Kostol Narod. Panny Márie

ORGÁN – bol kúpený a dovezený do Nižnej Vole v roku 1942 z obce Kobyly, okr. Bardejov. Dátum výroby nie je známy. V Nižnej Voli orgán zmontovali majstri z Kutnej Hory, ČR.

Uznesenie č. 3/2008 zo dňa 01. 03. 2008

3

Zvon

Zvonica evanjelických veriacich a.v.

ZVON -Vyrobený a funkčný od roku 1900. Dátum je vyznačený na zvone.        

Uznesenie č. 9/2008 zo dňa 19. 05. 2008

 

 

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet
Najbližšie lokality od výletného miesta - Kostol narodenia Panny Márie a zvonica ECAV