Kam na výlet: kultúrna pamiatka - neskorogotický reformovaný kostol z konca 15. storočia - Bohúňovo

Bohúňovo
48.51384 N 20.384802 E, zobraziť najkratšiu trasu

Patrocínium: kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: koniec 15. storočia

Poloha: uprostred obce

Stručný popis:neskorogotický jednoloďový kostolík s klinovitým záverom presbytéria a zvonicou na južnej strane

História
Kostolík postavili uprostred obce niekedy koncom 15. storočia. Išlo o neveľkú stavbu so štvorcovou loďou v rozsahu, v akom sa zachovala dodnes. Počas neskorších úprav nahradili drevený kazetový strop lode rovným, ktorý omietli. 

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje dodnes svojou jednoduchosťou a neveľkými rozmermi pekný príklad zľudovelého staviteľstva. 
- Vzhľad stavby umocňuje kontrast medzi bielymi múrmi a sčernetou šindľovou strechou.
- Klinovitý záver presbytéria je v našich podmienkach nezvyčajný, nájdeme ho len pri niekoľkých stredovekých kostoloch - napríklad v Sokolciach pri Veľkom Mederi či v Košiciach - Šebastovciach.
- Pomerne nízky triumfiálny obluk má polkruhový tvar. 
- Vo svätyni sa zachovala valená klenba.
- Z dreveného kazetového stropu sa zachovali iba štyri kazety, ktoré sú prezentované v interiéri.
- Pri západnej stene lode sa nachádza drevená tribúna.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bretke a slúži miestnemu dcérocirkevnému zboru. Po nedávnej obnove je v pomerne dobrom stave. 

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet
Najbližšie lokality od výletného miesta - kultúrna pamiatka - neskorogotický reformovaný kostol z konca 15. storočia