Podujatia, akcie Ľuboreč

Adresa - Obecný úrad
138
985 11 Halič
Kontakty
Telefón: 047 437 28 23
Mobil: 0903 547 601
E-mail: obecluborecstonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 01.12.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Lučenec nasledovné:
Ján Šmok – POCTA OSOBNOSTI
Overené podujatieJán Šmok – POCTA OSOBNOSTI
Novohradské múzeum a galéria, Lučenec
Fotografie z podujatí v obci Ľuboreč
História podujatí
KIDS Attack
Overené podujatieKIDS Attack
Vodná nádrž Ľuboreč, Ľuboreč
V neďalekom lesnom poraste nad obcou sa zachovali Tatárske pivnice. Pôvodne boli tri, do dnešných čias sa zachovali už len dve, nakoľko jedna bola zasypaná po zásahu leteckej míny z druhej svetovej vojny.  Pivnice sú vykopané v poddajnom pieskovci, kde voľný prístup je možný do oboch z nich.  V blízkosti Tatárskych pivníc vedie značený turistický chodník, ktorým sa dá pohodlne prísť až k známemu vrchu Lysec, ktorý dominuje ľuborečskému chotáru. Modrá turistická značka vedie z Lučenca až na Lysec. V súčasnosti je Ľuboreč rozlohou veľká, počtom obyvateľov však malá obec. Z niekdajšej slávy obce je zachovaný kostol – národná kultúrna pamiatka, ktorá patri Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Jeho najstaršia časť – presbytérium, pochádza už z roku 1310. Viaceré fresky v týchto priestoroch sú z konca 14. storočia a zobrazujú apoštolov, Ježiša Krista ako aj výjavy z Biblie. V lodi kostola sa zachovala len freska Piety. Evanjelický kostol je navštevovaný turistami a žiakmi škôl nielen pre jeho históriu a vzácne fresky, ale aj z dôvodu, že v ňom pôsobil Daniel Maróthy – štúrovský básnik, publicista, národovec a vynikajúci kazateľ. Bol obľúbený u svojich cirkevníkov, pomáhal im rôznymi radami pri pestovaní ovocných stromov, zakladal rôzne spolky ako napr. obilný spolok, či peňažný spolok. Tu do svojho 20-teho roku žila jeho dcéra – spisovateľka, národovkyňa a dlhoročná predstaviteľka Živeny a ženského hnutia na Slovensku Elena Maróthy – Šoltésová. V pôvodnom cintoríne sú zachované hroby Daniela Maróthyho, jeho manželky a svokra. Návštevníci sa môžu s osobnosťami obce bližšie zoznámiť v pamätnej izbe Daniela Maróthyho a Eleny Maróthy Šoltésovej a tiež v izbe miestnych dejín. V obci sa dajú vidieť tiež zachované ukážky pôvodnej architektúry obce a jedinečná stavba vodného mlyna. V južnej časti katastra obce sa nachádzajú pozostatky z druhej svetovej vojny v podobe železo-betónových obranných bunkrov. Každoročne koncom októbra, vždy poslednú októbrovú nedeľu, je tak pre obyvateľov ako aj návštevníkov pripravená Ľuborečská hostina. Je to pripomienka posviacky chrámu a príležitosť spoločne sa stretnúť a zabaviť. Či už na zábave alebo potom pri kultúrnom programe. S Hostinou sa neodmysliteľne spájajú slávnostné služby Božie konané v miestnom evanjelickom kostole. Rajom pre rybárov je priehrada, ktorá je v blízkosti obce. Rozprestiera sa na rozlohe približne 80 ha. Ponúka možnosti rekreácie, oddychu a rybolovu. Každoročne v jeseni sa tu koná kaprársky maratón, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube. Obec je tiež známa ako hubárska oblasť, kde si na svoje prídu predovšetkým milovníci „dubákov“.

Podujatia v obci Ľuboreč. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Ľuboreč ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk