Podujatia, akcie Ľuboreč

Adresa - Obecný úrad
138
985 11 Halič
Kontakty
Telefón: 047 437 28 23
Mobil: 0903 547 601
E-mail: obecluborecstonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 03.12.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Lučenec nasledovné:
Respect tour Olympic 60
Overené podujatieRespect tour Olympic 60
Športová hala ARENA, Lučenec
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Overené podujatieZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Divadlo B. S. Timravy, Lučenec
VIANOČNÝ BEH mesta Lučenec
Overené podujatieVIANOČNÝ BEH mesta Lučenec
Námestie republiky, Lučenec
Posolstvo Vianoc
Overené podujatiePosolstvo Vianoc
Kino Apollo, Lučenec
FS KOKAVAN
Overené podujatieFS KOKAVAN
Novohradské osvetové stredisko Lučenec - malá sála, Lučenec
Adventné stretnutie
Overené podujatieAdventné stretnutie
Rímskokatolícky kostol Nájdenia svätého Kríža, Halič
Fotografie z podujatí v obci Ľuboreč
História podujatí
KIDS Attack
Overené podujatieKIDS Attack
Vodná nádrž Ľuboreč, Ľuboreč
V neďalekom lesnom poraste nad obcou sa zachovali Tatárske pivnice. Pôvodne boli tri, do dnešných čias sa zachovali už len dve, nakoľko jedna bola zasypaná po zásahu leteckej míny z druhej svetovej vojny.  Pivnice sú vykopané v poddajnom pieskovci, kde voľný prístup je možný do oboch z nich.  V blízkosti Tatárskych pivníc vedie značený turistický chodník, ktorým sa dá pohodlne prísť až k známemu vrchu Lysec, ktorý dominuje ľuborečskému chotáru. Modrá turistická značka vedie z Lučenca až na Lysec. V súčasnosti je Ľuboreč rozlohou veľká, počtom obyvateľov však malá obec. Z niekdajšej slávy obce je zachovaný kostol – národná kultúrna pamiatka, ktorá patri Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Jeho najstaršia časť – presbytérium, pochádza už z roku 1310. Viaceré fresky v týchto priestoroch sú z konca 14. storočia a zobrazujú apoštolov, Ježiša Krista ako aj výjavy z Biblie. V lodi kostola sa zachovala len freska Piety. Evanjelický kostol je navštevovaný turistami a žiakmi škôl nielen pre jeho históriu a vzácne fresky, ale aj z dôvodu, že v ňom pôsobil Daniel Maróthy – štúrovský básnik, publicista, národovec a vynikajúci kazateľ. Bol obľúbený u svojich cirkevníkov, pomáhal im rôznymi radami pri pestovaní ovocných stromov, zakladal rôzne spolky ako napr. obilný spolok, či peňažný spolok. Tu do svojho 20-teho roku žila jeho dcéra – spisovateľka, národovkyňa a dlhoročná predstaviteľka Živeny a ženského hnutia na Slovensku Elena Maróthy – Šoltésová. V pôvodnom cintoríne sú zachované hroby Daniela Maróthyho, jeho manželky a svokra. Návštevníci sa môžu s osobnosťami obce bližšie zoznámiť v pamätnej izbe Daniela Maróthyho a Eleny Maróthy Šoltésovej a tiež v izbe miestnych dejín. V obci sa dajú vidieť tiež zachované ukážky pôvodnej architektúry obce a jedinečná stavba vodného mlyna. V južnej časti katastra obce sa nachádzajú pozostatky z druhej svetovej vojny v podobe železo-betónových obranných bunkrov. Každoročne koncom októbra, vždy poslednú októbrovú nedeľu, je tak pre obyvateľov ako aj návštevníkov pripravená Ľuborečská hostina. Je to pripomienka posviacky chrámu a príležitosť spoločne sa stretnúť a zabaviť. Či už na zábave alebo potom pri kultúrnom programe. S Hostinou sa neodmysliteľne spájajú slávnostné služby Božie konané v miestnom evanjelickom kostole. Rajom pre rybárov je priehrada, ktorá je v blízkosti obce. Rozprestiera sa na rozlohe približne 80 ha. Ponúka možnosti rekreácie, oddychu a rybolovu. Každoročne v jeseni sa tu koná kaprársky maratón, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube. Obec je tiež známa ako hubárska oblasť, kde si na svoje prídu predovšetkým milovníci „dubákov“.

Podujatia v obci Ľuboreč. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Ľuboreč ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk