Podujatia, akcie Močenok

Adresa - Obecný úrad
Sv. Gorazda 626/82
951 31 Močenok
Kontakty
Telefón: 037 655 23 70, 655 23 74 0915 712 591
Mobil: 0908 729 350,0918 815 995
E-mail: mediamocenok.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 03.12.2021
Žiadne podujatie.
Fotografie z podujatí v obci Močenok
História podujatí
Z územnosprávneho hľadiska Obec Močenok spadá pod Nitriansky kraj a okres Šaľa, v rámci ktorého je s celkovou výmerou katastra 4 639 ha najväčšou obcou. Prvú písomnú zmienku o obci Močenok nájdeme v Zoborskej listine z roku 1113. Močenok je historicky vzácna obec, v ktorej sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok. Navyše, z pohľadu výskytu prírodných daností, je v obci lokalizované unikátne územie - Slanisko Síky, ktoré možno zaradiť medzi vzácne biotopy - vnútrozemské slaniská a slané lúky. Čo sa týka kultúrnych podujatí, v obci sa každoročne usporadúvajú mnohé podujatia. Známy je Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok a Dni Obce Močenok.  

Podujatia v obci Močenok. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Močenok ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Močenok. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/4460, Knižnica Močenok, Školská 1690, 037/6552241,