Kam na výlet: Múzeum Rodný dom Samuela Štúra - Lubina

916 12 Lubina 43
48.783883 N 17.735973 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 327778175
Múzeum Rodný dom Samuela Štúra je originálny dom s výškou, v ktorom sa narodil Samuel Štúr (1789 - 1851), významný pedagóg a otec Ľudovíta Štúra. Je v ňom zriadené múzeum venujúce sa okrem S. Štúra a lubinských Štúrovcov aj osobnosti ďalšieho rodáka z Lubiny - Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 - 1923), evanjelického kňaza, botanika svetového mena. Múzeum sa nachádza v rodnom dome Samuela Štúra, ktorý viac ako 200 rokov patril rodine lubinských Štúrovcov. Predstavuje typickú dedinskú architektúru z kraja pod Javorinou - predná izba, pitvor, kuchyňa, výška. Po rekonštrukcii objektu zapísaného do zoznamu kultúrnych pamiatok, tu Obecné zastupiteľstvo v Lubine za pomoci Matice Slovenskej, zriadilo múzeum, ktoré bolo otvorené v roku 1992. Múzeum zoznamuje návštevníkov v prvej časti expozície so životom Samuela Štúra, otca Ľudovíta Štúra, vzdelaného evanjelického učiteľa, a Jozefa Ľudovíta Holubyho, evanjelického kňaza, botanika a etnografa. Popri dokumentoch, ktoré približujú osudy týchto osobností národných dejín, sa v druhej časti expozície nachádzajú dokumenty k dejinám obce Lubina, najmä k histórii cirkevného života, školstva, remesiel, doplnené ukážkami ľudového odevu. Bohatý dokumentačný materiál je aj v časti venovanej protifašistickému odboju v podjavorinskom kraji - stále expozícia je zapožičaná zo Slovenského národného múzea - Historického múzea v Bratislave. 

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet