Kam na výlet: Rímskokatolícký kostol - Jur nad Hronom

48.127075 N 18.623806 E, zobraziť najkratšiu trasu

Kostolík postavený niekedy v druhej štvrtine 13. storočia dal meno obci, ktorá vznikla okolo neho. Z hľadiska dispozície išlo o typickú románsku stavbu V roku 1499 bola stavba po požiari obnovená, v roku 1558 kostolík vylúpili Turci a farára odviekli do zajatia. Počas reformácie prevzali kostolík kalvíni.
Okolo roku 1630 ho na istý čas získali katolíci späť, definitívne však až v roku 1712. Veriaci schátranú budovu obnovili  .V roku 1815 postihlo kostolík ďalšie nešťastie - povodeň. Voda narušila statiku natoľko, že hrozilo zrútenie celej stavby. Podarilo sa ju však zachrániť.
V roku 1937 prešiel kostolík rozsiahlou prestavbou, ktorej cieľom bolo zväčšiť priestor pre veriacich, keďže románska loď už nestačila. K jej južnej stene bola pristavaná nová loď zakončená polygonálnym presbytériom a priľahlou sakristiou. Nová loď sa do pôvodnej otvára polkruhovou arkádou. Románska apsida sa zmenila na kaplnku, funkciu empory prevzala nová drevená tribúna postavená pri severnej stene románskej lode.
Počas bojov druhej svetovej vojny bol objekt poškodený, veriaci ho stihli opraviť ešte do roku 1949. Obnovovaný bol aj v roku 1987.

  Kostolík stojí na jej severozápadnom okraji, v prípade použitia autobusovej dopravy je najlepšie vystúpiť na prvej zastávke v obci. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru v Žemliaroch: 036/779 30 16.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet