Podujatia, akcie Sereď

Adresa - Mestský úrad
Námestie Republiky 1176/10
926 01 Sereď
Kontakty
Telefón: 031 789 24 70
Mobil: 0907 736 841
E-mail: musered.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 08.02.2023
PI ČAJ, MILÁČIK
Overené podujatiePI ČAJ, MILÁČIK
Dom kultúry, Sereď
Bojko a Zmrzlinka
Overené podujatieBojko a Zmrzlinka
Dom kultúry, Sereď
Položky 12 (celkovo 2)
Fotografie z podujatí v obci Sereď
Pridať fotografie
História podujatí
Sereď má jednu z najkrajších polôh na rekreačno - turistické účely. Rybačka a vodné športy na Váhu a v blízkej priehrade Kráľová sa môžu pre turistov stať nezabudnuteľným zážitkom. Sereď má takmer 18000 obyvateľov, v meste je hotel, kino, dom kultúry s divadelnou a spoločenskou sálou a mnoho reštaurácií a cukrární. Historicky najvýznamnejšia stavba mesta, seredský kaštieľ, stojaci na mieste kedysi slávneho hradu, je dnes v ruinách, ale orgány mesta, za pomoci občianskeho združenia Vodný hrad, sa snažia, aby sa to čo najskôr zmenilo.  Kostol sv. Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1781 na vyvýšenine oproti miestu, kde až dovtedy stával starý farský kostol. Ten však niekoľkokrát vyhorel a po poslednom požiari v roku 1777 sa esterházyovské panstvo rozhodlo postaviť nový kostol na terajšom mieste. Zo starého kostola boli do nového prenesené dve renesančné náhrobné dosky s reliéfmi šľachticov, podľa výstroja bojovníkov proti Turkom. Dosky sú vsadené po oboch stranách dverí vo vnútri kostola. Sú dobre zachovalé, hoci ich vzhľad prezrádza, že v starom kostole ležali na zemi. Zakrývali krypty pred oltárom, takže sú obšúchané nohami "starých sereďanov". Mestský úrad bol postavený v roku 1909 staviteľom Tomaschekom, rodákom zo Serede, ktorý sa presťahoval do Nitry, ktorá je, podobne ako Sereď, poznačená charakteristickým ozdobným štýlom tohoto staviteľa - architekta. V budove sa nachádza veľká zasadacia sála, ktorákedysi slúžila mestskému zastupiteľstvu, ale dnes sa tu konajú sobášne obrady. Je vyzdobená vzácnymi obrazmi, pohľadmi na St. Petersburg, ktoré si zo svojej diplomatickej misie na cárskom dvore doniesol Mikuláš Esterházy v roku 1761. Zasadnutiam mestského zastupiteľstva slúži od roku 1981 zasadačka v novej budove Mestského úradu, ktorá so starým susedí. Nová fara bola postavená na mieste pôvodnej barokovej (možno až renesančnej) fary, v ktorej kedysi slúžil ako kaplán osvietenecký spisovateľ Juraj Fándly. Fara nesie na štíte reliéf Panny Márie s Ježiškom v náručí. Fara bola postavená staviteľom Tomaschekomm rovnako ako Mestský úrad. Dnes už neslúži svojmu cirkevnému účelu, ale sú v nej kancelárie vysunutého pracoviska Okresného úradu v Galante. Mestské zastupiteľtvo má v úmysle v krátkom čase vybudovať v tejto budove mestské múzeum Vodného hradu, v ktorom bude expozícia archeologických vykopávok z Vodného hradu Šintava, ktorého základy boli objavené na nádvorí seredského kaštieľa. V múzeu sa budú usporadúvať aj pravideľné výstavy zamerané na históriu mesta a regiónu. Budova dnešného Gymnázia v Seredi bola postavená v tridsiatich rokoch minulého storočia ako tzv. Mešťanská škola a je skvelou ukážkou antizujúceho slohu, typického pre architektúru prvej polovice 20. storočia. Je to vzletná stavba, ešte aj po sedemdesiatich rokoch spĺňajúca predstavy o škole ako budove, ktorá dobre slúži svojmu účelu a navyše skrášľuje prostredie mesta. Seredský kaštieľ Esterházyovcov vznikol po poslednej prestavbe budov, stojacich na Pohľad na Klasicistický kaštieľ - historická pohľadnica bývalom opevnení Vodného hradu Šintava v roku 1841, ako klasicistická budova s rožným vstavaným bastiónom, zvyškom voľakedajšej slávy protitureckého opevnenia. Na nádvorí kaštieľa sa v rokoch 1981 až 1992 viedol rozsiahly archeologický výskum, ktorý odhalil základy stredovekého hradu Žigmunda Luxemburského. Pod stredovekým hradom sa však našli ešte aj zvyšky opevnenia strážcov brodu na Českej ceste, siahajúce až k 10. storočiu. Dnes je kaštieľ opustený, chátra a hľadá si nového majiteľa.

Podujatia v obci Sereď. Sekcia tradičné podujatia.

 

BEH NÁDEJE SEREĎ
GALANTSKÝ OVÁL
JARNÁ BURZA
MÁJOVÉ SLÁVNOSTI
Seredský hodový jarmok

 

Organizujete podujatia v obci Sereď ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Sereď. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2894, Školská knižnica, Ul. Fándlyho 763/7A , 031/7892581,

- 3998/2000-400/0852, Dom kultúry-Mestská knižnica, Školská 118/1, 031/7892535,

- 3998/2000-400/2892, Školská knižnica pri ZŠ J. A. Komenského, Komenského ul. 1227/8, 031/7892404,

- 3998/2000-400/2895, Školská knižnica, Komenského ul. 1137, 031/7893726,

- 3998/2000-400/3930, Školská knižnica, Komenského 3064/41, 031/7893274,

- 3998/2000-400/4176, Školská knižnica SOFIA, Kostolná 119/8, 031/7893751,

- 3998/2000-400/4338, Školská knižnica pri Obchodnej akadémii v Seredi, Mládežnícka 158/5, 031/7892016,