Kam na výlet: Štôlňa Trojkráľová - Nová Baňa

Vodárenská, Nová Baňa
48.433118 N 18.639008 E, zobraziť najkratšiu trasu

 

Štôlňa Trojkráľová - patrila z hľadiska historickej ťažby zlata v Novej Bani nepochybne medzi najbohatšie. Už v minulosti sa sporadicky objavovali snahy o záchranu a zachovanie tejto pamiatky a návrhy na opravu vstupu do štôlne a jeho zabezpečenie pred zrútením. V tejto súvislosti spomenieme aspoň pokus významného regionálneho historika a autora monografie Dejiny Novej Bane PhDr. Alexandra Zrebeného, ktorý v roku 1980 podal návrh na zapísanie štôlne Traja Králi do ústredného zoznamu pamiatok, čo sa však nepodarilo zrealizovať. Dnes môžeme skonštatovať, že i keď malý krôčik, hoci významom o to väčší na tejto zložitej ceste bol urobený.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet