Podujatia, akcie Šurany

Adresa - Mestský úrad
Námestie Hrdinov 1
942 01 Šurany
Kontakty
Telefón: 035 650 01 05
E-mail: msusurany.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 14.11.2018
O Venušin putovný pohár
Overené podujatieO Venušin putovný pohár
Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok (Hlavná 32), Šurany
Položky 11 (celkovo 1)
Fotografie z podujatí v obci Šurany
Kladenie venca
Pridať fotografie
História podujatí
Rodinný piknik
Overené podujatieRodinný piknik
Futbalový štadión, Šurany
Žiadny obrázok
Overené podujatiePrezentácia kníh autorov
Spoločenský dom, Šurany
Slávnostná svätá omša
Overené podujatieSlávnostná svätá omša
Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka, Šurany
Oslavy 74. výročia SNP
Overené podujatieOslavy 74. výročia SNP
Pamätník SNP a RA Tona, Šurany
Marek Kutnár&Igor Šimeg
Overené podujatieMarek Kutnár&Igor Šimeg
Kaviareň Zora, Šurany
Latino Party
Overené podujatieLatino Party
Kaviareň Zora, Šurany
Hudobné leto - 4.8.2018
Overené podujatieHudobné leto - 4.8.2018
Kaviareň Zora, Šurany
Predvečer 1.mája
Overené podujatiePredvečer 1.mája
Námestie hrdinov, Šurany
Miro Jaroš Ťuki Tour 2
Overené podujatieMiro Jaroš Ťuki Tour 2
Spoločenský dom, Šurany
M SR v OFF ROAD TRIALE 2018
Overené podujatieM SR v OFF ROAD TRIALE 2018
Šurany časť Argentína (Lipkáreň), Šurany
Žiadny obrázok
Overené podujatieRodinný prievan
Spoločenský dom, Šurany
Svadobná ochutnávka
Svadobná ochutnávka
Kaviareň Žofia, Šurany
Fašiangová zábava
Overené podujatieFašiangová zábava
Spoločenská hala, Šurany
Rodinný prievan
Overené podujatieRodinný prievan
Spoločenský dom, Šurany
Ochutnávky destilátov
Overené podujatieOchutnávky destilátov
Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok (Hlavná 32), Šurany

   Stručne z histórie:

      Po prvýkrát sa Šurany spomínajú v listine uhorského panovníka Belu II. z 3. septembra 1138 ako „villa Suran“. To ale neznamená, že územie dnešných Šurian nebolo predtým osídlené. Archeologické nálezy, ktoré boli v Šuranoch objavené dokazujú, že táto lokalita bola osídlená už v eneolite, čiže v mladšej dobe kamennej . Našiel sa tu významný hrob s nálezmi kanelovej keramiky (žliabková výzdoba). Okrem iných pozoruhodným objavom bolo aj keltské pohrebisko z 2. storočia pred naším letopočtom. Ďalej nález rímskeho sídliska z doby sťahovania národov (4. storočie nášho letopočtu) a slovanské sídlisko z 9. storočia z čias kniežaťa Pribinu a Veľkej Moravy.

            Písomné pramene dokazujú, že už v druhej polovici 14. storočia  jestvoval Šuriansky hrad a patrilo k nemu 12 dedín a osád. V rokoch 1663 – 84 ho okupovali Turci a v roku 1725 bol z väčšej časti zbúraný. K významným osobnostiam tohto hradu patrí kapitán hradu barón Tomáš Bosniak a jeho dcéra Žofia. Jej neporušené telo (zomrela 28. apríla 1644) odpočíva v loretánskej kaplnke v Tepličke nad Váhom neďaleko Strečna, kde žila s manželom Fraňom Wesselényim.

            V roku 1832 cisár František I. povýšil Šurany na kráľovské mesto s trhovým a jarmočným právom. V roku 1835 tu bol postavený prvý valcový mlyn a 1854 cukrovar, ktorý bol najstarším v Európe, no výroba cukru v ňom bola v roku  2000 ukončená. Od roku 1872 do roku 1918 boli Šurany okresným mestom a potom opäť v rokoch 1949 – 1960.

K mestu Šurany patria aj časti:

 K o s t o l n ý    S e k

         Prvý písomný záznam o obci sa nachádza v listine kráľa Ondreja II. z roku 1221, v  ktorom potvrdzuje výmenu majetkov ostrihomského arcibiskupa Jána a bána Erneyho  z rodu Hont-Poznanovcov. V nej sa uvádza meno obce „ Zeg“. Začiatky osídlenia obce však siahajú do doby bronzovej, o čom svedčia bohaté vykopávky. K najcennejším nálezom patrí hlinený džbán s obsahom vyše tritisíc kvartingov – štvrťdenárov. Vykopal ho na novom cintoríne hrobár J. Takáč a dnes sú v úschove Slovenského národného múzea. Mince  boli razené za čias vlády kráľa Žigmunda v 15. storočí..

     K významným  rodom okrem Poznanovcov,   patrili aj Turčániovci, ktorí mali v obci postavené svoje kúrie.

      Svoje miesto v histórii tejto obce má aj  Paulínsky kláštor postavený v 13. storočí zásluhou Hont –Poznanovcov ako i ostrihomského arcibiskupa Lodoméria.

  a

 N i t r i a n s k y   H r á d o k

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1431.Nachádza sa na závete Ctibora mladšieho, majiteľa Šurianskeho hradu, kde sa nazýva Warad.

Začiatky osídlenia obce spadajú však už do obdobia praveku. Archeologické nálezisko Zámeček o rozlohe 10-15 hektárov nachádzajúce sa za východným ramenom rieky Nitry, Čiernou vodou, patrí k najvzácnejším pravekým objektom v Strednej Európe. Prvé vykopávky tu vykonával v roku 1925 akademik Ján Eisner zakladateľ slovenskej archeológie. Jeho pokračovateľmi boli akademik Jaroslav Böhm, Dr. Janák a  Dr. Točík. Významným nálezom bolo sídlisko ľudu s lengyelskou kultúrou z mladšej doby kamennej.  Jedinečným dôkazom zručností týchto ľudí, ktorí sa venovali aj domácej výrobe keramiky,  je aj Venuša – Magna Mater, soška pochádzajúca z tohto obdobia, ktorú pri vykopávkach  objavil občan Šurian  JUDr. Vendelín Laca ako študent – brigádnik.

    O kultúrne vyžitie našich občanov sa všestranne stará Mestské kultúrne stredisko, spoločenské a záujmové organizácie, fyzické a právnické osoby podnikajúce v meste. Aj v  tomto volebnom období mesto prostredníctvom Mestského kultúrneho strediska organizuje každoročne oslavy fašiangov, MDŽ, deň učiteľov,   oslobodenia mesta, predvečer 1. mája, výročie smrti gen. M. R. Štefánika, deň matiek, MDD, výročie SNP,  šuriansky jarmok, hody, Mikuláša, Silvestra. Snahou mesta je zachovanie kultúrnych zariadení, jestvujúcich súborov a dodržiavanie tradícií

 V meste bývajú  organizované významné športové podujatia celoslovenského aj medzinárodného charakteru. Ich organizátormi boli  najmä TJ Slávia Jazdecký oddiel, Bedmintonový klub, Športový klub, Gymnázium.