Podujatia, akcie Tomášovce

Adresa - Obecný úrad
Partizánska 132
985 56 Tomášovce
Kontakty
Telefón: 047 451 24 14, 15,437 14 46
Mobil: 0908 941 808
E-mail: obectomasovce.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 24.10.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Lučenec nasledovné:
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Overené podujatieZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Divadlo B.S. Timravy, Lučenec
Fotografie z podujatí v obci Tomášovce
História podujatí
Obec Tomášovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec Tomášovce spravuje:
* Obecný úrad, matriku, materskú školu, školskú jedáleň, obecnú knižnicu, obecný hasičský zbor, obecný cintorín a dom smútku,
 obecnú čističku odpadových vôd a obecnú kanalizáciu. Obec Tomášovce je zriaďovateľom Základnej školy v Tomášovciach. Obecný úrad Tomášovce zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V obci v parku sa nachádza pomník padlým hrdinom SNP a pamätná tabuľa v evanjelickom kostole obetiam 1. svetovej vojny. Obec organizuje každoročne v mesiaci september oslavy "Deň obce Tomášovce". V obci pôsobia rôzne občianske a iné združenia napr. TJ Slovan Tomášovce, Občianske združenie Naše Tomášovce, Stolnotenisový klub Tomášovce atď. V obci sa nachádza Vodná nádrž Tomášovce, ktorá v minulosti slúžila na rekreačné účely. Toho času je chovným rybníkom.

Podujatia v obci Tomášovce. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Tomášovce ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Tomášovce. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/3088, Školská knižnica, Školská 30, 047/4371456,

- 3998/2000-400/5018, Obecná knižnica, Partizánska 132, 047/4371446,