Podujatia, akcie Tomášovce

Adresa - Obecný úrad
Partizánska 132
985 56 Tomášovce
Kontakty
Telefón: 047 451 24 14, 15,437 14 46
Mobil: 0908 941 808
E-mail: obectomasovce.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 06.12.2019
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Lučenec nasledovné:
Horkýže Slíže Lučenec
Overené podujatieHorkýže Slíže Lučenec
Športová hala ARENA, Lučenec
Silvester 2019 V NYC
Silvester 2019 V NYC
New York Club, Lučenec
Diamantový Silvester 2019
Diamantový Silvester 2019
Zámocký hotel Galicia Nueva, Halič
Diamantový Silvester 2019
Diamantový Silvester 2019
Zámocký hotel Galicia Nueva, Halič
Nedeľa módy
Nedeľa módy
Synagóga, Lučenec
Vianočný koncert
Vianočný koncert
Evanjelický kostol, Lučenec
Slovensko spieva koledy
Slovensko spieva koledy
Evanjelický kostol, Lučenec
Fotografie z podujatí v obci Tomášovce
História podujatí
Obec Tomášovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec Tomášovce spravuje:
* Obecný úrad, matriku, materskú školu, školskú jedáleň, obecnú knižnicu, obecný hasičský zbor, obecný cintorín a dom smútku,
 obecnú čističku odpadových vôd a obecnú kanalizáciu. Obec Tomášovce je zriaďovateľom Základnej školy v Tomášovciach. Obecný úrad Tomášovce zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V obci v parku sa nachádza pomník padlým hrdinom SNP a pamätná tabuľa v evanjelickom kostole obetiam 1. svetovej vojny. Obec organizuje každoročne v mesiaci september oslavy "Deň obce Tomášovce". V obci pôsobia rôzne občianske a iné združenia napr. TJ Slovan Tomášovce, Občianske združenie Naše Tomášovce, Stolnotenisový klub Tomášovce atď. V obci sa nachádza Vodná nádrž Tomášovce, ktorá v minulosti slúžila na rekreačné účely. Toho času je chovným rybníkom.

Podujatia v obci Tomášovce. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Tomášovce ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Tomášovce. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/3088, Školská knižnica, Školská 30, 047/4371456,

- 3998/2000-400/5018, Obecná knižnica, Partizánska 132, 047/4371446,