Kam na výlet: Údolie smrti - Kružlová

Kružlová
49.36168 N 21.594583 E, zobraziť najkratšiu trasu
Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“ vzniklo 5.1.2005 ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi sú obce: Kružlová, Kapišová, Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nižná Pisaná, Svidnička, Vápeník, Dlhoňa a Havranec. Účelom vzniku združenia bolo zachovávať históriu bojov Karpatsko-duklianskej operácie z konca 2. svetovej vojny, ktorá je spätá so vznikom názvu mikroregiónu „Údolie smrti“ a zároveň pomôcť turisticky zatraktívniť a zviditeľniť tento zaujímavý región. Predmetom činnosti združenia je zabezpečiť vypracovanie rozvojových dokumentov mikroregiónu, územných plánov obcí, zvyšovať životnú úroveň obyvateľov, podporovať aktivity zamerané na vytváranie spolupráce so zahraničnými partnermi, zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, napomáhať pri ochrane kultúrnych a prírodných pamiatok. Sídlom združenia je Obecný úrad Kružlová. Štatutárnym zástupcom je starosta obce Kružlová PhDr. Adrián Gužo.  
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet