Kam na výlet: Židovský cintorín v Topoľčanoch - Topoľčany

Krušovská 83, 955 01 Topoľčany
48.564656 N 18.182912 E, zobraziť najkratšiu trasu
Židovský cintorín  na Krušovskej ulici  v Topoľčanoch bol založený koncom 19. stor. Vchod do cintorína vedie cez obradnú sieň v ktorej pohrebné bratstvo viedlo pohrebné obrady a modlitby. Nad vchodom do obradnej siene je umiestnená mramorová tabuľa s hebrejským nápisom: „K miestu odpočinku každého živého“. Hroby sú usporiadané v radoch z juhu na sever. Mŕtvych pochovávali s hlavou na západ, aby mali oči upreté na východ smerom k Jeruzalemu. Duchovní predstavitelia sú pochovaní v západnej časti cintorína.

Od 28. októbra 2010 je v priestoroch Židovského cintorína v Topoľčanoch stála výstava s názvom "Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch", ktorá Vám priblíži život miestnej židovskej komunity, v minulosti významne dotvárajúcej kolorit mesta. Zároveň tam tiež nájdete pamiatku na tých, ktorí sa stali obeťami holokaustu. Výstava pozostáva z 15  tematických okruhov: história Židov v Topoľčanoch, židovská kultúra, podiel   Židov na hospodárskom  a spoločenskom živote v meste v 1. polovici 20. stor.,  židovské školstvo,  židovské stavby, obdobie 2. svetovej vojny – riešenie židovskej otázky, židovský kódex, deportácie Židov, obete holokaustu, pogrom v Topoľčanoch, odhalenie pamätnej tabule obetiam holokaustu,  ospravedlnenie Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch za udalosti počas pogromu,  spomienky topoľčianskych  rodákov a  projekty a práce študentov o židovskej komunite.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet