Podujatia, akcie Bytča

Adresa - Mestský úrad
Námestie SR 1/1
014 01 Bytča
Kontakty
Telefón: 041 507 39 24, 25
E-mail: msubytca.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 06.02.2023
Položky 12 (celkovo 2)
Fotografie z podujatí v obci Bytča
História podujatí

Mesto Bytča je hospodárskym a kultúrnym strediskom Bytčianskej kotliny, rozkladajúcej sa pozdĺž stredného toku Váhu. Nachádza sa na súradnici 49°22' severnej zemepisnej šírky a 18°55' východnej zemepisnej dĺžky. Na severozápade ju ohraničuje pohorie Javorníky, na juhovýchode Strážovské vrchy. Rozloha mesta spolu s jeho mestskými časťami, ktorými sú: Hliník, Hrabové, Malá Bytča, Mikšová a Pšurnovice predstavuje 43,5 km².  Obce patriace do okresu mesta Bytča sú: na severe Kolárovice, Veľké Rovné, Petrovice -Setechov, na západe je to obec Hvozdnica a obec Štiavnik, juh hraničí s Hlbokým nad Váhom, Jablonovým, Predmierom a Súľovom -Hradnou a na východe sa nachádza obec Kotešová. Chotár mesta sa rozprestiera v troch geomorfologických celkoch. Najväčšia časť je súčasťou Bytčianskej kotliny, ktorá  je dlhá 20 km, jej šírka je 2-3 km a nachádza sa v nadmorskej výške 280-360 m. n. m..

   Kotlinu vypĺňa niva rieky Váh a jeho prítokov a nižšie stupne riečnych terás. Ľavý breh rieky Váh- územie mestskej časti Hrabové a územie obce Hlboké nad Váhom obmýva oblasti zasahujúce až do Súľovských vrchov. Z hľadiska geomorfológie do Súľovských vrchov patrí turisticky  veľmi atraktívna oblasť- Súľovské skaly, ktoré majú v rámci Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy štatút národnej prírodnej rezervácie. Tento na Slovensku celkom výnimočný prírodný fenomén je od mesta Bytča vzdialený len 10 km. Severozápadný okraj Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly je známy vďaka prírodnej pamiatke - Hlbocký vodopád, dlhý 14 m. Bytčianska kotlina je zo severozápadu obklopovaná pohorím Javorníky, ktorého oválne kopce  ústia do kotliny Papradnianskou, Štiavnickou, Kolárovickou a Rovnianskou dolinou. Bytča ponúka na svojom  území rôzne priestory a plochy využívané na športové účely. Nachádza sa tu jeden športový štadión (futbalový) a jedno športové maloplošné ihrisko, využívané sezónne, v letnom období na hokejbal a v zimnom období na ľadový hokej.  Ďalej mesto Bytča ponúka 5 futbalových ihrísk (2 ihriská na území Veľká Bytča, ďalej po jednom ihrisku na území Hrabové, Hliník nad Váhom a Pšurnovice) a 5 vedľajších športových plôch. Vedľajšie športové plochy sú využívané na sídlisku ako basketbalové ihriská, v areáli ZŠ Mieru a v areáli Gymnázia Bytča sa nachádzajú multifunkčné ihriská a ďalšie športové plochy sú na Ul. Štúrovej a v Malej Bytči. Priestory oboch základných škôl a Gymnázia poskytujú 3 telocvične, ktoré využívajú nielen študenti a žiaci, ale aj verejnosť. Na Družstevnej ulici v Bytči sa nachádza kúpalisko Bytča, ktoré bolo v roku 2004 zrekonštruované a jeho kapacita je cca 380 návštevníkov.  Územie mesta Bytča ponúka 5 kultúrnych domov. 4 z nich sa nachádzajú v mestských častiach Hliník, Hrabové, Malá Bytča, Pšurnovice a jeden kultúrny dom, postavený v roku 2006 na Ul. Treskoňovej, pri námestí Slovenskej republiky v Bytči. Daný dom kultúry má viacúčelovú sálu využívanú na rôzne kultúrno-spoločenské akcie. Kapacita viacúčelovej sály je 287 miest. V dome kultúry sa nachádza aj sála využívaná ako kino s kapacitou 97 miest. Mesto Bytča v tomto objekte poskytuje priestory, ktoré slúžia rôznym združeniam a mestským klubom dôchodcov. Mesto, resp. Mestský úrad v Bytči má vo svojej pôsobnosti okrem domov kultúry taktiež správu a financovanie mestskej knižnice spolu s jej pobočkami, ktoré sa nachádzajú v častiach Mikšová a Hrabové. Kultúra na území mesta Bytča je rozvíjaná aj prostredníctvom centier voľného času, umeleckých škôl, rôznych občianskych združení atď. Bytču vzhľadom  na to, že jej územím  prechádza diaľnica D1, ktorá  mesto na západe spája so sieťou diaľnic krajín Európskej únie a na východe mesto bude spájať s Poľskom a Ukrajinou, možno nazvať križovatkou medzinárodných cestných ťahov. Bytča leží na hlavnom  železničnom  ťahu Bratislava -Košice a zároveň sa medzinárodné cesty E50 a E442 križujú priamo v meste. Občanom a návštevníkom  poskytuje služby 7 ubytovacích zariadení a nemalý počet miestnych kaviarničiek a reštauračných zariadení. V rámci rekreácie majú tak občania ako aj turisti možnosť venovať sa pešej alebo cyklistickej turistike. Mesto však rozlohou  nie je veľké, preto sa zraky turistov upierajú na okolité kopce- Beskydy, Javorníky, Súľovské skaly, ktoré pútajú krásnymi turistickými chodníkmi. V rámci rekreácie je možno využívať aj služby mestského letného kúpaliska, ktorého kapacita dovoľuje približne 380 návštevníkov.

Podujatia v obci Bytča. Sekcia tradičné podujatia.

 

Fašiangy v meste Bytča
FURMANSKÁ SÚŤAŽ
MESTSKÝ PLES
MICHALSKÝ JARMOK BYTČA
STAVANIE MÁJA

 

Organizujete podujatia v obci Bytča ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Bytča. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0669, Mestská knižnica, mieru 1020/3, 041/5532294,

- 3998/2000-400/3720, Otvorená knižnica JSM, 1. mája 35/4, 0910/580877,

- 3998/2000-400/3897, Školská knižnica, Štefánikova 219/4, 041/5523589,

- 3998/2000-400/4175, Školská knižnica, Mičurova 364/1, 041/5533215,