Mapa: Evanjelický kostol - Spišská Nová Ves

48.944339 N 20.566196 E, zobraziť najkratšiu trasu
Kostol s pôdorysom kríža bol postavený v klasicistickom slohu v rokoch 1790 - 1796. Ide o tzv. tolerančný typ evanjelického kostola. Interiér je zdobený oltárnym obrazom Krista modliaceho sa na Olivovej hore z roku 1797 od dánskeho maliara Jána Jakuba Stundera z Kodane a alabastrovým reliéfom znázorňujúcim rozhovor Krista so Samaritánkou pri studni. Lavice z červeného smreka zhotovil stolársky majster Thomas Thern v roku 1797. Organ postavil v rokoch 1822 - 1823 viedenský majster Friedrich Deutschmann. Lustre na strednej klenbe chrámu sú z roku 1870. Na chóre kostola sa dodnes nachádza cenná knižnica niekdajšieho evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi. Od júla 2013 sa v kostole nachádzajú originály sôch štyroch evanjelistov, ktoré boli pôvodne umiestnené na priečelí vstupu do cintorína. Evanjelický kostol je vďaka výbornej akustike obľúbeným miestom organizovania koncertov a festivalov vážnej a organovej hudby.