Kam na výlet: Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie - Spišská Nová Ves

Radničné námestie 6, Spišská Nová Ves
48.94375 N 20.5683 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 53 429 82 93

Trojloďový farský kostol patrí medzi najvzácnejšie pamiatky v meste. Architektúra kostola zo 14. storočia je zachovaná sčasti v pôvodnom stave dodnes. Pozoruhodným je reliéf tympanónu znázorňujúci korunovanie Matky Božej Panny Márie. V kostole sa nachádza súsošie Ukrižovania z dielne Majstra Pavla z Levoče, relikviár v tvare kríža od Mikuláša Gallica zo Sieny z 1. polovice 14. storočia, pacifikály z 15. storočia, zlatená monštrancia zo 16. storočia pripisovaná košickému zlatníkovi Antóniovi, kalich z pozláteného striebra z roku 1795 od Jána Kolbenhayera z Levoče. Nachádza sa tu i bronzová krstiteľnica, ktorej časť (tzv. nohu) historici pripisujú Majstrovi Konrádovi, zakladateľovi prvej gotickej zvonolejárne na Spiši pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi. Najcharakteristickejšiu časť siluety mesta tvorí neogotická veža kostola vysoká 87 m, postavená v rokoch 1892 - 1894 podľa plánov profesora Imricha Steindla. Je najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Na jej štyroch stranách sa nachádza až sedem hodinových ciferníkov, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. Poskytuje nádherný výhľad na mesto a široké okolie. Návštevníci pri výstupe na vežu majú možnosť obdivovať päticu zvonov. Najstarším je tzv. Šmertny zvon s priemerom 92 cm z roku 1486 od spišskonovoveského zvonolejára Jána Wagnera. Dva najväčšie zvony Urban s priemerom 206 cm a váhou 5 320 kg (pôvodne z roku 1647, preliaty 1857) a Concordia s priemerom 164 cm a váhou cca 2 576 kg (z roku 1857) zhotovil zvonolejár Andreas Schaudt z Budapešte. V roku 1930 zvonolejáreň Fischer z Trnavy uliala zvony Peter s priemerom 143 cm a Medián s priemerom 118 cm. Na veži sú umiestnené drevené sochy štyroch evanjelistov vysoké 3,25 m a vážiace 800 kg. Sochy sú dielom sochára Júliusa Fuhrmanna pochovaného na tunajšom cintoríne.
Výstupy na vežu organizuje Turistické informačné centrum.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet