Kam na výlet: Háj - Nová Baňa

Nová Baňa
48.433607 N 18.657768 E, zobraziť najkratšiu trasu

Háj - patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality na trase náučného chodníka s najvyšším bodom 625 m n. m. Vrchol Hája (712 m n. m.) je budovaný relatívne čerstvými ryolitmi, ktoré neboli postihnuté intenzívnymi hydrotermálnymi premenami. Vlastnosti takéhoto ryolitu, najmä jeho tvrdosť,pevnosť a odolnosť voči obrúsovaniu, ho predurčili ako veľmi kvalitnú surovinu na výrobu mlynských kameňov. Táto má v Novej Bani tradíciu rovnako dávnu ako samotné drahokovové baníctvo. Vlastnosti ryolitu na tento účel zlepšovali tiež mnohé jaspisové žilky centimetrových hrúbok. Ryolit sa tu ťažil vo viacerých kameňolomoch a priamo na mieste ťažby sa aj nahrubo opracovával. Stopy po výrobe tu možno vidieť dodnes. Takéto polotovary sa zvážali do mesta, kde sa v kamenárskych dielňach dotvárali do konečnej podoby. Okolo r. 1850 vznikla Prvá novobanská spoločnosť na výrobu mlynských kameňov. Po jej rozpade pracovala od r. 1893 Novobanská továreň na mlynské kamene, ktorá dodávala kameň na stavbu ciest, mostov, železníc a na náhrobky (bývalá budova pri centre voľného času). Po 1. sv. vojne sa mlynské kamene prestali vyrábať. Okrem výroby mlynských kameňov bol a dodnes je ryolit hojne využívaný aj ako stavebný kameň, najmä pri budovaní dopravných stavieb. Ostrý hrebeň Hája smerom od kameňolomov k Havranej a Červenej skale ponúka množstvo morfologicky zaujímavých skalných útvarov  rozsiahlych prirodzených ryolitových odkryvov a suťových rozsypov - kamenných morí, viditeľných aj z doliny Hrona. Z okraja masívu sa otvára pohľad na časť mesta, na Novobanskú kotlinu a zo západnej časti na hrebeň Pohronského Inovca s výraznými vrcholmi Viničný vrch a Sedlová skala.


Pohlad do kotliny Novej Bane

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet