Mapa: Historické centrum mesta (Dolná brána) - Košice

História podujatí - Historické centrum mesta (Dolná brána)
Klimaštrajk: Za budúcnosť nás všetkých - Košice
Klimaštrajk: Za budúcnosť nás všetkých - Košice
Historické centrum mesta (Dolná brána), Košice