Podujatia, akcie Kalná nad Hronom

Adresa - Obecný úrad
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
Kontakty
Telefón: 036 639 51 09
Mobil: 0944 559 945
E-mail: obeckalna.eu
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 30.09.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Levice nasledovné:
GIOIA - Želiezovce
Overené podujatieGIOIA - Želiezovce
Dom kultúry, Želiezovce
Fotografie z podujatí v obci Kalná nad Hronom
História podujatí
Gazdovský trh Kalná nad Hronom
Overené podujatieGazdovský trh Kalná nad Hronom
Tank pri Dome bojovej slávy, Kalná nad Hronom
Hronský triatlon 2020
Hronský triatlon 2020
Vodácky klub HRON, Kalná nad Hronom
HRONfest Lodenica
HRONfest Lodenica
Lodenica, Kalná nad Hronom
Noc v Energolande
Overené podujatieNoc v Energolande
Energoland Mochovce, Kalná nad Hronom
Norbert Pompa
Norbert Pompa
Trinity, Kalná nad Hronom
Norbert Pompa
Norbert Pompa
Trinity, Kalná nad Hronom
Norbert Pompa
Overené podujatieNorbert Pompa
Trinity, Kalná nad Hronom
Katarínska party 2017
Katarínska party 2017
Trinity, Kalná nad Hronom
Hronský triatlon 2017
Hronský triatlon 2017
Vodácky klub HRON https://goo.gl/maps/m8XRUtVP7r92, Kalná nad Hronom
HRON FEST 2017
HRON FEST 2017
Vodácky klub HRON, Kalná nad Hronom
40. výročie lodenice v Kalnej
40. výročie lodenice v Kalnej
Vodácky klub HRON, Kalná nad Hronom
Žiadny obrázok
Športový deň obce Kalná nad Hronom
v areáli ZŠ, Kalná nad Hronom

V obci sa nachádza futbalový areál. Má zrekonštruovanú budovu s tribúnou a sociálnymi zariadeniami a šatňami. V obci je činný Kálnický futbalový klub „KFC“, Poľovnícke združenie, Občianske združenie Magic Team, Rybársky spolok, Priatelia volejbalu, Stolnotenisový klub a DHZ, ktoré sa tiež zúčastňujú športových podujatí. Okrem futbalového ihriska sa v obci nachádza aj novovybudované multifunkčné ihrisko, na sídlisku JUH a telocvičňa. Rozsah, štruktúra a dostupnosť plôch v obci je pre súčasnosť dostačujúca.

Z komerčných športových zariadení sa v obci nachádza Bazén – Wellnes, typ: relaxačný s celoročnou prevádzkou, teplota vody sa v priemere pohybuje na úrovni 33 °C.

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno - spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce.

 

V kultúrnom dome sa nachádza viacúčelová kultúrna sála s javiskom a kuchyňou.

Okrem kultúrneho domu sa v obci nachádza niekoľko kultúrnohistorických objektov: Reformátorsko - klasicistický kostol (1806), Barokový rímskokatolícky kostol (1773), Pamätník príslušníkom 2.ukrajinského frontu, Pamätník padlým hrdinom I. a II. svetovej vojny.

Na úrovni obce sa organizujú mnohé kultúrne podujatia, ktoré sa viažu na náboženské sviatky, tradície či udalosti späté s poľnohospodárstvom.  Okrem týchto podujatí obec organizuje pravidelné akcie pre občanov ako Deň detí, Majáles, Oslavy  Mikuláša, Silvestrovská zábava, Stretnutie s dôchodcami, Dni obce a iné.

Z kultúrnych spolkov je v obci činný Miestny spolok Matice Slovenskej a Spevokol Harmónia.

Obecná knižnica je verejná knižnica, ktorá poskytuje služby širokej verejnosti.

Knižný fond tvorí viac ako 9421 knižných jednotiek, ktoré sú rozdelené na: odbornú literatúru pre dospelých, krásnu literatúru pre dospelých, odbornú literatúru pre deti, krásnu literatúru pre deti. Pri Obecnej knižnici je zriadená čitáreň, v ktorej si čitatelia počas výpožičných hodín knižnice môžu čítať

knihy a časopisy a diskutovať o nich s ostatnými čitateľmi.

Prírodné podmienky a životné prostredie sú predpokladom pre rozvoj skôr víkendového cestovného ruchu, záhradkárčenia a v oblasti  cykloturistiky, poľovníctva a rybárstva.

V poslednom období možno badať zvýšený záujem obyvateľov Levíc o záhradkárčenie v záhradkárskej osade v obci. Obec sa zameriava na budovanie rozsiahleho rekreačného areálu, ktorý sa rozprestiera zo severu na juh pozdĺž rieky na jej ľavom brehu. Sú to typické teritóriá na lov rýb, ale aj poľnej zveri.