Podujatia, akcie Komárno

Adresa - Mestský úrad
Nám. Gen. Klapku 1
945 01 Komárno
Kontakty
Telefón: 035 770 17 54,285 12 21
E-mail: primatorkomarno.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 03.12.2022
Položky 13 (celkovo 3)
Fotografie z podujatí v obci Komárno
História podujatí

Podujatia v obci Komárno. Sekcia tradičné podujatia.

 

Komárňanské dni
ONDREJSKÝ JARMOK KOMÁRNO
Svätoondrejský festival klobásy

 

Organizujete podujatia v obci Komárno ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Komárno. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2058, Školská knižnica, Ul. mieru 2, 035/7720119,

- 3998/2000-400/2062, Školská knižnica, Pohraničná 10, 035/77313116,

- 3998/2000-400/0053, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Eőtvősa 35, 035/7725965,

- 3998/2000-400/0165, Technická knižnica (IS) pri Slovenských lodeniciach,a.s., Roľníckej školy 1519, 035/7752119,

- 3998/2000-400/2049, Školská knižnica, Ul. Práce, ,

- 3998/2000-400/2051, Školská knižnica, Komenského 3, ,

- 3998/2000-400/2056, Školská knižnica pri Základnej umeleckej škole, Letná ulica č. 12, 035/7713118,

- 3998/2000-400/2061, Školská knižnica, Ul. Bisk. Királya č. 5, 035/7731312,

- 3998/2000-400/3458, Knižnica Podunajského múzea, Palatínova 13, 035/7731476,

- 3998/2000-400/3592, Lekárska knižnica, NsP, Mederčská 39, 035/7700360,

- 3998/2000-400/3902, Školská knižnica, Petőfiho 2, 035/7731439,

- 3998/2000-400/3968, Univerzitná knižnica UJS Komárno, Roľníckej školy 1519, 035/3260687,