Kam na výlet: Kúria s areálom - Mojmírovce

Ulica za parkom 887/23, Mojmírovce
48.208057 N 18.058605 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 0377798268
Kúria s areálom (zaužívané ako Malý kaštieľ, Aldobrandíniovský) je národná kultúrna pamiatka, zapísaná v ÚZPF pod č. 11774/1-3, bola postavená v polovici 19 storočia a v 2. polovici 19. storočia bola prestavaná. Na začiatku 20. storočia bola strešná krytina vymenená za azbestocementovú a pravdepodobne na juhovýchodnej a severozápadnej fasáde bol okenný otvor prebudovaný na vstupný otvor s kazetovanou dvojkrídlovou výplňou. V tomto období bol taktiež postavený pletivový plot s bránou, ktorý zvýrazňuje juhozápadnú hranicu parcely. V 2. polovici 20. storočia došlo k úprave tvaru niekoľkých okenných otvorov a k výmene ich okenných výplní. Plocha v okolí objektu kúrie je na mape druhého vojenského mapovania z roku 1839  parkovo upravená a je prepojená  parkom pri huňadyovskom kaštieli.  Táto prepojenosť oboch parkov je zrejmá aj z katastrálnych máp  z rokov 1857 a 1891. V roku 2015 bola kúria kompletne zrekonštruovaná s finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Regionálneho operačného programu, poskytovateľom bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zo zrekonštruovaných priestorov sa vytvorilo Regionálne múzeum v Mojmírovciach so zameraním na regionálnu kultúru, vinársku expozíciu a knižničné priestory.     
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet