Kam na výlet: Markušovský skalný hríb - Markušovce

48.91485 N 20.647055 E, zobraziť najkratšiu trasu

Chránený objekt leži 5km od obce Markušovce v Hornádskej kotline. Geologicky je územie budované vnútrokarpatským paleogénom. Jeho bázu tvoria zlepence. Zrnitostné pomery zlepencov sa často menia, od balvanitých až po drobnozrnné. Zlepence transgredovali na podložné triasové vápence, pričom vyplnili aj nerovnosti podkladu. 

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet