Podujatia, akcie Myjava

Adresa - Mestský úrad
Nám. M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
Kontakty
Telefón: 034 690 72 10,621 39 41-4
Mobil: 0905 865 515
E-mail: primatormyjava.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 29.01.2023
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Overené podujatieZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Položky 11 (celkovo 1)
Fotografie z podujatí v obci Myjava
História podujatí
LUCIE BÍLÁ open air - Myjava
Overené podujatieLUCIE BÍLÁ open air - Myjava
Amfiteáter Myjava, Myjava
Ženám - galakoncert skupiny Progres
Ženám - galakoncert skupiny Progres
Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Žiadny obrázok
Michalský jarmok v Myjave 2020
Námestie M. R. Štefánika, Myjava
Deň sliviek 2020
Deň sliviek 2020
Gazdovský dvor, Myjava - Turá Lúka, Myjava
Spomienka na SNP
Spomienka na SNP
Námestie M. R. Štefánika, Myjava
Richard Müller - Leto 2020
Richard Müller - Leto 2020
Amfiteáter Trnovce, Myjava
     Myjava a celý kopaničiarsky región sú nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami známe svojimi bohatými folklórnymi tradíciami a tradičnou ľudovou kultúrou, ktorá je tu stále živá. Dôkazom toho sú každoročné kultúrne podujatia, ktoré sa v Myjave uskutočňujú a tešia sa záujmu verejnosti. Ich dejiskom sú či už v Kultúrny dom Samka Dudíka, oddychový areál Trnovce, Námestie M. R. Štefánika alebo Gazdovský dvor v mestskej časti Turá Lúka.
     V samotnom meste dnes aktívne pôsobí niekoľko folklórnych skupín, súborov a ľudových hudieb. Najznámejším spomedzi nich je Folklórny súbor Kopaničiar založený v roku 1955, ktorý dôstojne reprezentuje rázovitý myjavský folklór nielen na významných slovenských festivaloch, ale aj vo svete. Má za sebou napríklad vystúpenia v Rusku, Nemecku, Holandsku, Anglicku, Írsku, Grécku, na Cypre, ale i v exotických kútoch sveta – v Egypte, Brazílii, Tunisku, Kanade, Južnej Kórey, Číne a mnohých ďalších krajinách. Súbor je držiteľom viacerých významných ocenení a uznaní, vrátane niekoľkých laureátov súťažných festivalov a prehliadok.
     Na časy najväčšej slávy v modro-bielom kroji sa mladí folkloristi pripravujú v Detskom folklórnom súbore Kopaničiarik. Ten vznikol v roku 1972 a od roku 2006 patrí pod Základnú umeleckú školu v Myjave. Jeho tanečnú zložku dnes tvorí viac ako 90 detí, má svoju ľudovú hudbu a v repertoári súboru nájdeme predovšetkým prvky z myjavského regiónu, kde prevládajú temperamentné tance so spevom a detskými hrami tak, ako ich tancovali a hrali naši predkovia. Rovnako ako Kopaničiar, aj Kopaničiarik absolvoval mnoho vystúpení doma i v zahraničí. Napríklad v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Turecku, Francúzsku, Srbsku, Švajčiarsku či Nemecku.
     Tí tanečníci a speváci, ktorí už svojim vekom presiahli ten najaktívnejší vo FS Kopaničiar, sa dnes združujú vo Folklórnom seniorklube Kopa. Ide v dobrom slova zmysle o vyslúžilcov, pre ktorých sa ľudové tradície myjavských kopaníc stali navždy srdcovou záležitosťou. Súbor vznikol v roku 2000, kedy aj prvýkrát vystupoval na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava. Súbor ma svoju ľudovú hudbu a úspešne sa prezentoval na viacerých prehliadkach či súťažiach na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Srbsku, Čiernej Hore i Švajčiarsku.
     Najstarším súborom v Myjave je v roku 1950 založená Folklórna skupina Kýčer, ktorá vznikla v Turej Lúke. Vtedy samostatnej obci, ktorá je však od roku 1980 mestskou časťou Myjavy. Názov skupiny, pôvodne súboru, je odvodený od mena kopca týčiaceho sa nad Turou Lúkou a hudobne ju kedysi sprevádzala aj ľudová hudba slávneho myjavského primáša Samka Dudíka. I keď v roku 1955 – po vzniku FS Kopaničiar – väčšina členov skupiny prešla do novovzniknutého folklórneho telesa, súbor nezanikol. Zmenil sa na skupinu a aktívne funguje do dnes. FSk Kýčer je pravidelným účastníkom festivalov vo Východnej, v Detve, na Myjave i na ďalších, menších regionálnych festivaloch. Vo svojich vystúpeniach spracúva zvykoslovia, tance, piesne a hudbu kopaničiarskeho kraja. V súčasnosti ho sprevádza Originálna ľudová hudba Šramel.
     Prakticky najmladším súborom, ktorý možno zaradiť medzi folklórne, je rómsky súbor Khamoro, v preklade Slniečko, ktorý založili v auguste 2001 manželia Karol a Paulína Herákovci. Tvorí ho variabilný počet tanečníkov (okolo 14) a trojčlenná kapela. Zo samotnej podstaty súboru vyplýva, že teleso prezentuje a uchováva tanečné a hudobné zvyky Rómov v regióne. Má na svojom konte množstvo vystúpení na Slovensku i v zahraničí.
     V roku 1990 sa z bývalých členov Ľudovej hudby FS Kopaničiar sformovala šesťčlenná Myjavská cimbalovka. Základ repertoáru tohto hudobného telesa tvoria piesne z kopaničiarskeho kraja, moravsko-slovenského pomedzia, ale i ľudové piesne tanečného charakteru, skladby z oblasti vážnej hudby a piesne z iných regiónov Slovenska. Myjavská cimbalovka pravidelne vystupuje na podujatiach usporadúvaných na Slovensku i v zahraničí a vidieť i počuť ju môžeme tiež na svadbách, oslavách či zábavách.
     Posledným hudobným telesom v tejto kategórií sú Myjavské heligónky. Podnetom k vzniku skupiny boli od roku 1990 pravidelne organizované celoslovenské prehliadky heligonkárov v Myjave. Diváci si ich postupne veľmi obľúbili a tento ľudový nástroj momentálne zažíva na kopaniciach svoju renesanciu. V roku 2008 preto na Myjave vzniklo hudobné teleso, ktorého cieľom je čo najviac oživiť ľudovú pieseň v podaní heligónky. Skupina sa pravidelne zúčastňuje na prehliadkach heligonkárov v bližšom i vzdialenejšom okolí, spolupracuje s Kultúrnym domom Samka Dudíka, s Klubom dôchodcov a Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska v Myjave. Do svojho repertoáru zaraďuje piesne nielen z Myjavska, ale i z okolitých regiónov – Záhoria, Horňácka i české piesne.
     Okrem vymenovaných zoskupení v Myjave úspešne pôsobí aj Dychová hudba Myjavci, ktorú majú možnosť ľudia vidieť napríklad na prvomájových oslavách, augustových turolúckych Dožinkoch či decembrovom Vianočnom jarmeku.
    Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je náhoda, že najväčším a najvýznamnejším kultúrnym podujatím usporadúvaným v „kopaničiarskej metropole“ je každoročne trojdňový Medzinárodný folklórny festival MYJAVA. Ten sa koná vždy v júni a navštevujú ho tisíce divákov zo Slovenska i zahraničia. Vystupuje na ňom 1500 až 1800 účinkujúcich z celého sveta a jeho hlavnou programovou scénou je amfiteáter Trnovce. Myjavský festival sa koná už viac ako 55 rokov a patrí spolu s Detvou a Východnou medzi tri najväčšie a najvýznamnejšie slovenské folklórne festivaly. Špecifikom toho kopaničiarskeho je pestrá ponuka nescénických programov pre všetky vekové kategórie sústredená predovšetkým do mestečka MY-A-VY na lúke za amfiteátrom.
    Ďalšími pravidelnými zaujímavými akciami s folklórnou tematikou sú augustové Dožinky v oddychovom areáli Padelky a septembrový Deň sliviek v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. A práve v „gazďáku“, v celoročne prístupnej expozícií typického kopaničiarskeho osídlenia z prelomu 19. a 20. storočia, sa počas roka konajú aj ďalšie podujatia zamerané napríklad na veľkonočné, adventné a vianočné zvyky, ľudové remeslá, stavanie mája, prípravu humna na uskladnenie úrody a podobne.
    Medzi významné a obľúbené podujatia určené pre širokú verejnosť môžeme zaradiť aj decembrový medzinárodný festival Vianoce v divadle, typický jesenný Michalský jarmok pripravovaný vždy v poslednú septembrovú sobotu, slávnostné vyhlasovanie výsledkov verejnej ankety Športovec Myjavy v prvom štvrťroku, celoslovenskú prehliadku heligonkárov a Koštovku páleného – obe s viac ako 20-ročnou tradíciou a tiež dvojdňový Vianočný jarmek na námestí v predsviatočnom období. Okrem týchto už tradičných akcií sa v Myjave každoročne konajú desiatky ďalších koncertov, divadelných a tanečných predstavení, výstav, spomienkových pásiem, programov pre deti atď.
    Hlavným kultúrnym priestorom v meste je určite Kultúrny dom Samka Dudíka spravovaný Oddelením kultúry Mestského úradu v Myjave. Jeho hlavná sála má kapacitu viac ako 600 miest a práve tu sa odohráva veľké množstvo pripravovaných podujatí. Sála je zároveň kinom Primáš, ktoré bolo po dvojročnej pauze v novembri 2015 zdigitalizované a začalo znova premietať. Filmové predstavenia sa tu konajú spravidla v utorok, vo štvrtok, v piatok alebo v sobotu a v nedeľu. Ďalej sa tu nachádzajú spoločenská sála s výstavnými priestormi, priestranný foyer s bustou primáša Samka Dudíka, nácvikové sály, kancelárske priestory a sídlia tu okrem zamestnancov oddelenia aj Základná umelecká škola, Centrum tradičnej kultúry Myjava, Materské centrum Pampúšik a Myjavská televízia. Ďalej tu v priestoroch situovaných od Jablonskej ulice sídli Mestská knižnica Myjava. Tá spravuje knižničný fond s viac ako 25 000 publikáciami, jej súčasťou je aj internetová čitáreň a študovňa periodík. Myjavská knižnica poskytuje čitateľom prezenčné i absenčné výpožičky, požičiavanie literatúry z iných knižníc - MVS (medziknižničný výpožičný systém), faktografické informácie, reprografické služby, poradenské služby i predaj kníh v antikvariáte Knižnica je otvorená v pondelok, v stredu až piatok a tiež v každú párnu sobotu dopoludnia. Od januára 2015 funguje knižnica s novým softvérom CLAVIUS, ktorý zjednodušuje a sprehľadňuje systém výpožičky kníh.
    Dôležitou kultúrnou ustanovizňou v meste je Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád nachádzajúce sa na Ul. 1. SNR pri supermarkete BILLA. Jeho súčasťou je dom Anny Kolényovej, kde v roku 1848 zasadala Prvá Slovenská národná rada pod vedením J. M. Hurbana, M. M. Hodžu a Ľ.Štúra. Hlavná expozícia múzea je zameraná na dejiny samostatnosti slovenského národa, na jeho boj o sebaurčenie a vlastnú štátnosť i na udalosti meruôsmych rokov ako takých. Ďalšie výstavy sú venované kultúrnym tradíciam Myjavy - ľudovému bývaniu, podbradlansko-podjavorinskému regiónu a je tu i galéria známeho maliara Štefana Bednára. Okrem toho myjavské múzeum pravidelne usporadúva príležitostné výstavy s rôznym tematickým zameraním a pre všetky vekové kategórie.
     O rozvoj kultúry, najmä tej ľudovej a osvetu sa v Myjave stará aj organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pôsobiaca od roku 2007 pod názvom Centrum tradičnej kultúry Myjava. Tá sídli v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Ide o ustanovizeň so všeobecným zameraním zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktorá aktívne napomáha cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí. Toto poslanie plní v územnej pôsobnosti regiónu Myjava.
     Do kultúrnej oblasti radíme aj pamiatky a pamätníky, ktoré sa v Myjave nachádzajú. Prakticky neprehliadnuteľnou je dominanta mesta – Myjavská veža. Tú k už existujúcemu tolerančnému chrámu z roku 1785 začali stavať v máji 1854. Je vysoká 67 metrov, sedem metrový kríž na ňu osadili v októbri 1855. Posviacka veže sa uskutočnila 8. novembra 1856. V roku 1982 bola veža rekonštruovaná a o rok neskôr sa obnovy dočkalo aj zvonové zariadenie. Oprava veže i kostola skončila v roku 1984 a v tom istom roku, v nedeľu 25. novembra, bol kostol znova posvätený. Inak samotný evanjelický kostol bol ako tolerančný chrám postavený v barokovo-klasicistickom slohu podľa projektu hodonínskeho staviteľa Volega, strešná konštrukcia je urobená podľa tesára Hollana. V sieňovom priestore môžeme vidieť murovaný protestantský chór, ktorého silné piliere členia priestor na spôsob trojlodia. V roku 2015 bola fasáda celého chrámu i veže obnovená a rekonštrukcie sa dočkala aj evanjelická fara.
     Druhým myjavským kostolom je kedysi evanjelický, dnes rímskokatolícky kostol sv. Štefana - kráľa. S jeho výstavbou začal evanjelický farár Daniela Krman ml. Základný kameň chrámu bol položený na Turíčnu nedeľu 25. mája 1697. Po viacerých prerušeniach stavebných prác v turbulentných časoch reformácie, protireformácie a povstaní bol napokon kostol v roku 1717 vymaľovaný, veža bola k nemu dostavaná v roku 1723 a rezbárske práce v interiéri boli dokončené až v roku 1729. V roku 1722 bol okolo kostola zriadený cintorín ohradený múrom, z ktorého dnes už zostala len vstupná brána - oblúk.
     V myjavskej mestskej časti Turá Lúka sa nachádzajú ďalšie dva historické kostoly. Ten evanjelický bol postavený v roku 1793 a vysvätili ho 29. septembra 1793 v 18. nedeľu po Svätej Trojici. V roku 1874 k chrámu pribudla samostatná zvonica. Rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého bol v Turej Lúke postavený v roku 1610, čo z neho robí najstaršiu sakrálnu stavbu v Myjave.
     Neprehliadnuteľným je pamätník gen. M. R. Štefánika v centre Myjavy z roku 1921, ktorý je jedinečný tým, že prečkal všetky ťažké časy, všetky režimy a do dnešného dňa ho môžeme obdivovať na mieste, kde ho po 1. svetovej vojne páni architekt Vořech a sochár Bříza navrhli a postavili. O výstavbu pamätníka sa zaslúžili členovia myjavského Sokola na čele s Dr. Jánom Slabejom a Dr. Jaroslavom Dvořákom. Pamätník považovaný za jedno z vrcholných diel kubizmu zobrazuje horiacu hviezdu dopadajúca na zem. Tento pád je znázornený v hornej časti, kde je umiestnená hviezda a hviezdicový je i pôdorys samotného pamätníka. Stred tvorí stena s bustou gen. M. R. Štefánika, od ktorej sa rozpínajú bočné steny nesúce reliéfy s nápismi: „Tvoj život - oslobodenie - Tvoja smrť - život národa.“ Význam zahraničného odboja je vyjadrený nápismi štyroch bojísk - Sibír, Amerika, Francia, Itália a výsledok odboja zase nápisom 28. október a holubicou s ratolesťou nového života. Na pôdorysnej ploche pred pomníkom je vyvýšený trojuholníkový štít s venovaním „Za všechny čisté oběti“ a nápis „Postavil Sokol r. 1921.“
     Okrem tohto pamätníka máme v Myjave ešte jednu zaujímavú spomienku na velikána slovenských dejín. Je to presná kópia posledného miesta odpočinku M. R. Štefánika - mohyly na Bradle v mierke 1 : 30, ktorú nájdeme na myjavskej železničnej stanici. Tú postavil v roku 1938 kamenár Jozef Podrazil.

     Hlavným stánkom športového diania v Myjave je mestský športový areál nachádzajúci sa medzi Marečkovou, Hodžovou a Štúrovou ulicou. Ten pozostáva z veľkej a malej športovej haly, krytej plavárne, letného kúpaliska, futbalového štadióna Spartaka Myjava, tréningovej plochy s umelou trávou, fitness centra a sauny. O športoviská sa stará spoločnosť s majetkovou účasťou mesta Samšport s. r. o. Areál využívajú tak športové oddiely združené v Telovýchovnej jednote Spartak Myjava, ako aj široká verejnosť. Športové haly slúžia najmä na tréningový proces oddielov volejbalu, basketbalu, karate, futbalu, na súťažné zápasy a turnaje. Ich priemerná denná návštevnosť sa pohybuje od 120 do 210 ľudí denne. Krytá plaváreň s 25 metrovým plaveckým bazénom a detským výukovým bazénom slúži predovšetkým verejnosti, no svoje zázemie tu má i Plavecký oddiel Spartaka Myjava. Spolu s letným kúpaliskom, ktoré v roku 2013 prešlo čiastočnou rekonštrukciou (rozvody, vzduchotechnika, vykurovanie, sprchy a sociálne zariadenia), sa ich návštevnosť v závislosti od počasia a plánovaných odstávok (január, september) pohybuje od 630 do 10 000 návštevníkov mesačne. Tréningovú plochu s umelou trávou používajú na tréningy i zápasy najmä mládežnické a ženské kategórie Futbalového oddielu Spartaka Myjava a štadión s kapacitou 2713 miest je dejiskom majstrovských futbalových zápasov Spartaka Myjava v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. V posledných rokoch na ňom hrá prípravné a kvalifikačné zápasy tiež reprezentácia SR do 21 rokov.
     Okrem mestského športového areálu majú občania a návštevníci Myjavy k dispozícií aj ďalšie športoviská. Spomeňme napríklad areál Základnej školy na Viestovej ulici, ktorý je mimo vyučovania k dispozícií i verejnosti. Nájdeme tu futbalové ihrisko s umelou trávou, tartanový bežecký oblúk s dvoma dráhami, tenisový kurt, basketbalové koše a od júna 2015 aj workoutovú zostavu na cvičenie a posilňovanie pre vyznávačov tohto športu. Ďalšie ihriská sú situované pri Základnej škole na Štúrovej ulici a pri bytovkách na Hurbanovej ulici. Od leta 2015 môžu milovníci cyklistického športu využívať bikrosovú dráhu DEMA Minibikepark Myjava na Novomestskej ulici. Je tu vybudovaná BMX/MTB dráha, Dirt Jumps - dráha pre freestylové skákanie a tiež pumptrack určený pre deti. Je to bicyklová dráha navrhnutá tak, že sa po nej jazdí bez šliapania a rýchlosť sa generuje iba pohybmi tela a zmenou ťažiska, tzv. „pumpovaním“. Takáto dráha je veľmi zábavná a zároveň veľmi efektívna na tréning techniky na bicykli, ako aj tréning svalstva celého tela. Na Slovensku je možné takéto dráhy nájsť verejne zatiaľ iba v DEMA Bikeparku Kálnica. Myjava bola teda druhá na Slovensku, ktorá niečo podobné ponúkla svojim obyvateľom a návštevníkom.
     Viacerým športovým a voľnočasovým aktivitám sa môžu ľudia venovať v komplexe ORB zóna na Jablonskej ulici, kde je situovaná hala na bedminton, stolný tenis, posilňovňa, cvičí sa tu napríklad zumba, BOSU, jumping, joga. Pôsobí tu i tanečná škola BIBS. Ďalšie posilňovne a fitness centrá - okrem už spomínaných v športovej hale (Fitnessclub Myjava) a v ORB zóne (Fitness centrum GOLDGYM) - nájdeme na Ul. Pažite (Fitness Studio Styl) a na Pažického ulici (Fitko Ideal). Priaznivci tenisu si môžu svoj talent precvičiť okrem kurtu na Viestovej ulici aj na dvoch antukových kurtoch patriacich Nemocnici s poliklinikou Myjava a v krytej tenisovej hale areálu poľnohospodárskeho družstva v mestskej časti Turá Lúka.
    Pokiaľ hovoríme o aktívnom športovom živote v Myjave, tvoria ho najmä aktivity oddielov v TJ Spartak Myjava. Ich štruktúra je nasledovná:

 • Futbalový oddiel - 393 členov
 • Volejbalový oddiel - 59 členov
 • Basketbalový oddiel - 25 členov
 • Plavecký oddiel - 85 členov
 • Oddiel karate - 55 členov
 • Tenisový oddiel - 19 členov
 • Stolnotenisový oddiel - 11 členov
 • Atletický oddiel - 15 členov
 • Klub horskej cyklistiky - 3 členovia
 • Šachový oddiel - 11 členov
 • Turistický oddiel - 14 členov

pozn.: Údaje o počte aktívnych členov TJ Spartak Myjava pochádzajú z decembra 2015 a môžu sa meniť.

     Spolu teda pod hlavičkou Spartaka v Myjave aktívne športuje 690 ľudí rôznych vekových kategórií a medzi oddiely by mal už čoskoro pribudnúť aj Bikrosový oddiel s pravidelným tréningovým procesom. Jeho vznik a zaradenie do štruktúr telovýchovnej jednoty podnietila existencia spomínaného bikrosového areálu na Novomestskej ulici.
     Pokiaľ ide o aktívny oddych záujemcov z radov širokej verejnosti v myjavskom regióne, môžeme odporučiť predovšetkým turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku a v zimnom období pri vhodných podmienkach aj bežkovanie a lyžovanie. Na myjavských kopaniciach môžeme využiť viac ako 160 km značkovaných chodníkov a cez 20 cyklistických trás spájajúcich myjavský región s moravským Horňáckom, Záhorím, Podjavorinským krajom a Považím. Postupne sa rozvíja aj hipoturistika a jazdenie na koni si môžeme vyskúšať napríklad v Agropenzióne Adam v Podkylave, na farme Etelka v Prašníku či v Jazdeckom klube Betty v obci Bukovec.
     Oblasť Bielych Karpát ponúka na pomedzí Českej a Slovenskej republiky až 30 km bežkárskych tratí. Najdlhšia z nich je určite Bielokarpatská bežkárska magistrála, ktorá prechádza z veľkej časti hrebeňom Bielych Karpát. Neďaleko Myjavských kopaníc a českej Novej Lhoty sa nachádzajú bežkárske okruhy, ktoré zahŕňajú 15 km bežkárskych lyžiarskych tratí a sú teda svojou dĺžkou ideálne na niekoľkohodinovú turistiku. Počas celej zimnej sezóny sú tieto trate udržiavané a upravované. Celkovo môžeme v okolí Myjavy odskúšať deväť bežkárskych trás a tri lyžiarske strediská. Ide o Veľkú Javorinu - Holubyho chatu, Ski Land Stará Myjava a pri dostatku snehu aj Lyžiarsky vlek Bradlo.
Celková dĺžka značkovaných a udržovaných turistických trás v regióne Myjavy je 165,3 km. Želáme Vám príjemné putovanie, dobrú náladu, veľa pekných a humorných zážitkov, priateľských kontaktov a pozitívneho myslenia.

Podujatia v obci Myjava. Sekcia tradičné podujatia.

 

Dožinky v Turej Lúke
Kopaničiarska desiatka
KOPANIČIARSKA VÝSTAVA ZVIERAT
Koštovka páleného
MICHALSKÝ JARMOK MYJAVA
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov
Tradičné stavanie mája
VIANOČNÝ JARMEK MYJAVA

 

Organizujete podujatia v obci Myjava ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Myjava. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2442, Školská knižnica, Jablonská 5, 034/6213462,

- 3998/2000-400/2436, Školská knižnica, Továrenska 63, 034/6540513,

- 3998/2000-400/0086, Knižnica SNM - Múzeum SNR Myjava, Štúrova 2, ,

- 3998/2000-400/0474, Dom Kultúry-knižnica,s.r.o., Partizánska 290/17, 0034/6213406,

- 3998/2000-400/2437, Učiteľská knižnica, M. R. Štefánika 34/568, 034/6212231,

- 3998/2000-400/2439, Školská knižnica, Štúrova 18, 034/6212176,

- 3998/2000-400/2441, Školská knižnica, Viestova č. 1, 034/6212190,

- 3998/2000-400/2444, Školská knižnica, SNP 413/8, 034/6213889,

- 3998/2000-400/3609, Lekárska knižnica, NsP, Staromyjavská 59, 034/213801,