Mapa: Námestie baníkov - Dobšiná

48.820082 N 20.366536 E, zobraziť najkratšiu trasu

Na Námestí baníkov sa uskutočňujú koncerty, jarmoky a ďalšie kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

Medzi najvýznamnejšie podujatia patria Dni mesta Dobšiná a Turíčne sviatky. Sú najväčšou udalosťou roka a spájajú sa s oslavami ťažkej baníckej práce. Banícka oslava sviatkov súvisí so založením Baníckeho združenia — Bruderschaft. Dni mesta a Dobšinské turíčne slávnosti sú spojené s bohatým a pestrým kultúrnym programom. V čase slávnostných dní sa koná turíčny a remeselnícky jarmok.

História podujatí - Námestie baníkov