Mapa: Lányiho Huta - Dobšiná

48.8363 N 20.337649 E, zobraziť najkratšiu trasu

Osada Lányiho Huta stojí v lokalite, kde podľa tradície pracovala huta, patriaca Lányiovcom. Informácie o nej v archívnych prameňoch nenachádzame, zo zmienok v staršej literatúre však možno usúdiť, že to bola medená huta, v ktorej sa spracovávala ruda vyťažená v Čiernej hore. Situovaná je západne od sútoku prameňov obtekajúcich dnešnú osadu.

 

V Lányiho hute sa každý rok v septembri uskutočňujú bežecké preteky "Dobšinská desiatka".

História podujatí - Lányiho Huta
Žiadny obrázok
Stavanie mája 2016 v Dobšinej
Námestie baníkov, Dobšiná
Žiadny obrázok
NOCADEŇ
Námestie baníkov, Dobšiná