Podujatia, akcie Nové Mesto nad Váhom

Adresa - Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kontakty
Telefón: 032 740 22 19,20,24
E-mail: msunove-mesto.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 06.12.2019
VÍTANIE MIKULÁŠA 2019
VÍTANIE MIKULÁŠA 2019
Námestie slobody, Nové Mesto nad Váhom
Vianočné trhy v Novom Meste 2019
Vianočné trhy v Novom Meste 2019
Námestie slobody, Nové Mesto nad Váhom
Gladiator
Gladiator
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
Mairee v Klube za Rampami
Mairee v Klube za Rampami
KLUB ZA RAMPAMI, Nové Mesto nad Váhom
SLOBODNÁ EURÓPA - 30 ROKOV TOUR 2019
SLOBODNÁ EURÓPA - 30 ROKOV TOUR 2019
KLUB ZA RAMPAMI, Nové Mesto nad Váhom
Položky 15 (celkovo 5)
Fotografie z podujatí v obci Nové Mesto nad Váhom
História podujatí
KORTINA & VESELÁ TROJKA
KORTINA & VESELÁ TROJKA
Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad Váhom
7edem bez záruky
7edem bez záruky
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
Andrej Šeban Sólo Tour 2019
Andrej Šeban Sólo Tour 2019
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
Laco Deczi
Laco Deczi
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
Karpina + Revoltage NMV
Overené podujatieKarpina + Revoltage NMV
Hudobný klub ZA RAMPAMI, Nové Mesto nad Váhom
Sima Martausová & band
Sima Martausová & band
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
SMOLA A HRUŠKY - Štěstíčko minitour 2019
SMOLA A HRUŠKY - Štěstíčko minitour 2019
KLUB ZA RAMPAMI, Nové Mesto nad Váhom
Sto múch – Jeseň na krídlach múch
Sto múch – Jeseň na krídlach múch
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
Top Talent Festival (TTF19)
Overené podujatieTop Talent Festival (TTF19)
MsKS, Nové Mesto nad Váhom
Cigánski diabli
Cigánski diabli
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
Halloween Metal Party 2019
Halloween Metal Party 2019
KLUB ZA RAMPAMI, Nové Mesto nad Váhom
Lukáš Adamec
Lukáš Adamec
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
Henry Tóth a talenty
Henry Tóth a talenty
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom
HANA ZAGOROVÁ Galakoncert
HANA ZAGOROVÁ Galakoncert
Športová hala, Nové Mesto nad Váhom
Beatles show - The Backwards
Beatles show - The Backwards
Blue Note, Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom žije bohatým kultúrnym a športovým životom.

Medzi najvýznamnejšie tradičné kultúrne podujatia v Novom Meste nad Váhom patria:

1. Festival Aničky Jurkovičovej - medzinárodná súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov (mestské kultúrne stredisko, apríl)

2.Festival dychových hudieb Novomestská nota (september v rámci Novomestského jarmoku)

3. Festival zborového spevu (mestské kultúrne stredisko, november)

4. letné hudobné koncerty (amfiteáter v parku J. M. Hurbana)

5. Javorina, Javorina... slávnostné oceňovanie významných podjavorinských rodákov pri príležitosti vzniku SR (mestské kultúrne stredisko, január) 

6. Deň mesta - zábavný a športový program pre verejnosť na námestí a v areáloch škôl (jún)

7. Open Jazz Fest - džezový festival (zelená voda, júl)

8. výtvarné výstavy, hudobné koncerty a divadelné predstavenia v mestskom kultúrnom stredisku

Bohatú koncertnú činnosť vyvíja aj džezový klub Blue note. V rámci kultúry pre mládež je najaktívnejší klub Za rampami.

Významným počinom je výstava novomestského betlehemu na Námestí slobody vždy od 6. decembra, ktorý je zapísaný do knihy slovenských rekordov.

Tradičným podujatím je aj každoročné zábavné podujatie Paráda na Zelenej vode, ktorú organizuje Slovenský paralympijský výbor s prispením mesta.

Športové dianie v meste je spojené najmä s činnosťou novomestských športových klubov s masovým diváckym zázemím, najmä futbalového klubu AFC - účastníka 2. ligy, volejbalového klubu - účastníka 1. ligy, ako i ďalších klubov - krasokorčuľovanie, futsal, box, thajský box, judo, vzpieranie, basketbal ...

Najvýznamnejšie tradičné športové podujatia:

1. Volejbalový turnaj o štít Nového Mesta nad Váhom

2. Novomestský pohár v krasokorčuľovaní

3. Memoriál Ondreja Hekela vo vzpieraní

4. Tenisti na ľade - charitatívny exhibičný zápas slovenských tenistov proti výberu Nového Mesta nad Váhom


Z hľadiska cestovného ruchu dominuje prímestský vodný areál Zelená voda a okolie Nového Mesta nad Váhom s hradmi Beckov, Čachtice, Tematín.

Stred námestia dodnes zdobí mariánske súsošie, kamenná socha Madony na vysokom stĺpe z roku 1696 (morový stĺp). Je spomienkou na mor, ktorý v tom čase výrazne znížil počet Novomešťanov. Na náprotivnej strane námestia sa nachádza socha sv. Floriána z roku 1762, na ktorej podstavci sa zachoval reliéf s motívom stredovekej popravy. Za sochou, v zrekonštruovanej budove s bohatou barokovou fasádou, pôvodne barokovom šľachtickom paláci s vysokým štítom a množstvom ríms, sa nachádza múzeum sústreďujúce etnografické a historické dokumenty podjavorinského kraja. Budova múzea býva označovaná ako najhodnotnejší meštiansky dom námestia, dom č. 9 - palác Ghillanýiovcov. Viaceré, dodnes zachované renesančne meštianske domy na námestí pochádzajú zo 16. - 17. storočia, niektoré sú typické gotickými jadrami. K historicky novším, zachovalým meštiackym domom zo začiatku 20.storočia patrí súčasné sídlo mestského úradu. Na severnej strane historického jadra mesta, kde v stredoveku stála horná mestská brána, stojí dodnes pozoruhodná baroková kaplnka sv. Ondreja z 18.storočia s bohato zdobeným dreveným barokovým oltárom. V jej blízkosti sa nachádza ďalšia baroková prícestná kaplnka z rovnakého obdobia, hoci s menej bohatou výzdobou. K významným a neprehliadnuteľným architektonickým skvostom mesta patrí rímskokatolícky kostol s bohato zdobeným interiérom, ako aj prvkami starej románskej baziliky a neskoršími stopami gotiky. Bohatú barokovú výzdobu interiéru kostola, kaplnky a jedálne prepošstva vytvorili v 17. storočí znamenití talianski majstri, ktorí tu pôsobili celých pätnásť rokov. Hlavný barokový oltár kostola pochádza z roku 1672, je charakteristický dvojetážovou stĺpovou architektúrou. Priestor jedálne má strop pokrytý bohatou štukovou výzdobou rastlinných motívov. V miestnostiach 1. poschodia prepošstva je umiestnených 13 obrazov s podobizňami novomestských prepoštov zo 17. až 20. storočia. Kaplnka v budove prepošstva tvorí uzavretý priestor s bohato zdobenou klenbou. Kostol je považovaný za najkrajší na Považí a jeden z najkrajších v strednej Európe. Veľmi pôsobivým je zároveň súsošie Kalvárie pred kostolom pochádzajúce z roku 1737. V jednej zo súčasných okrajových

častí Nového Mesta (časť Mnešice), v bývalej mnešickej tehelni sa nachádza sídlisko zo staršej doby kamennej.

Nálezy clactonských nástrojov opočloveka zaraďujú toto sídlisko medzi najstaršie na Slovensku. V mladších vrstvách sa nachádzajú pamiatky moustierske zo stredného paleolitu a szeletské i gravettské nástroje z mladšieho paleolitu. Je tu aj žiarové pohrebisko zo sklonku doby bronzovej.

Centrálna mestská zóna prešla takmer úplnou rekonštrukciou. Popri rekonštrukcii námestia boli obnovené aj nádvoria kostolov, či už rímskokatolíckeho alebo evanjelického. Vytvorila sa tak nová kultúrnospoločenská a turistická zóna v meste nielen na námestí, ale aj v priľahlých uličkách. Počas obnovy nádvoria v okolí rímskokatolíckeho kostola sa našiel spoločný hrob, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s obeťami epidémie z 19. storočí Našli sa tu aj zvyšky pekárskej pece. Miesta, kde boli odkryté pozostatky z minulosti človeka, sú symbolicky znázornené v dlažbe nádvoria, aby ich mohli vidieť i návštevníci.Podujatia v obci Nové Mesto nad Váhom. Sekcia tradičné podujatia.

 

DEŇ MESTA - NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
KARNEVAL NA ĽADE
Novomestský jarmok
NOVOMESTSKÝ PIVNÝ FESTIVAL
Pop fest Zelená voda
VIANOČNÉ TRHY
VIANOČNÝ TRH

 

Organizujete podujatia v obci Nové Mesto nad Váhom ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Nové Mesto nad Váhom. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2534, Školská knižnica pri SOŠ, Piešťanska 2262/80, 032/7712212,

- 3998/2000-400/0850, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, 1. mája 313/6, 032/7715946,

- 3998/2000-400/2525, Školská knižnica, ul. Kpt. Nálepku 122, 032/7712336,

- 3998/2000-400/2528, Školská knižnica, Odborárska ul. 10, 032/7715417,

- 3998/2000-400/2529, Školská knižnica, Klčové 87, 032/7712492,

- 3998/2000-400/2531, Školská knižnica, Jánošíkova 4, 032/7712413,

- 3998/2000-400/2532, Školská knižnica, Bzinská 11, 032/7714281,

- 3998/2000-400/2533, Školská knižnica, Športová 41, 032/7713409,

- 3998/2000-400/3613, Lekárska knižnica NsP, NsP, Štefánikova 1, 032/7740350,