Kam na výlet: Rímsko-katolícky kostol Svätého Michala - Veličná

Veličná 82
49.205878 N 19.243433 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 0435882228
Vznikal v 14. storočí pôvodne v gotickom slohu. V 15. storočí bol rozšírený a v roku 1657 prestavaný. V roku 1683 ho zničil požiar rovnako, ako aj väčšiu časť obce. V 17. storočí bol znovu vystavaný na pôvodných základoch v zmenenej podobe. Priestor okolo kostola dodnes obklopuje obranný múr. Pred kostolom je kalvária z roku 1777 a zvyšok niekdajšieho cintorína. Najstaršie časti vnútorného zariadenia pochádzajú z konca 17. storočia. Oltáre i kazateľnica boli neskôr doplňované novšími sochami alebo nahradené novými oltármi - oltár sv. Michala je zo začiatku 18. storočia, oltár sv. Barbory z prvej polovice 18. storočia. Na organovej empore z polovice 17. storočia s obrazom kráľa Dávida sa zachovalo päť malieb anjelov s hudobnými nástrojmi. Zachovala sa tiež kazateľnica z konca 17. storočia, krstiteľnica spolu s oltárom sv. rodiny z Tirolska. Osobitne treba spomenúť ľudový vyrezávaný betlehem. V obci sa nachádza tiež Rím. kat. farský dom, ktorý je zo začiatku 18. storočia.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet