Mapa: Provinčný dom - Múzeum Spiša - Spišská Nová Ves

48.944558 N 20.568403 E, zobraziť najkratšiu trasu
Aj dnes používaný názov budovy pripomína časy, kedy bola Spišská Nová Ves sídlom Provincie XVI spišských miest a kedy v nej sídlili administratívne a súdne orgány provincie (1774 - 1876). Budova bola od stredoveku až do roku 1777 mestskou radnicou. Návštevníkov mesta upúta prednou fasádou s tzv. Levočskou bránou, uprostred ktorej je do kameňa vytesaný erb Provincie XVI spišských miest z roku 1774. Rokoková štuková výzdoba Provinčného domu so šiestimi kartušami symbolicky vyjadruje vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. Vo voľnom preklade hovoria o nasledovnom: „Činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie spravodlivosti - každému, čo mu patrí) musí riadiť len materiálnou (váha) a morálnou (zásluha) podstatou veci, a bez ohľadu na akékoľvek iné okolnosti (vo dne i v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť (strážca v snách) nepridržiavať sa prísne litery zákona (odtiaľ oči nikam).“ Provinčný dom je v súčasnosti sídlom Múzea Spiša s jeho stálymi expozíciami o histórii a prírode regiónu Spiš a rôznymi príležitostnými výstavami, prednáškami a pod. Info: www.muzeumspisa.com
História podujatí - Provinčný dom - Múzeum Spiša