Kam na výlet: Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety - Lehnice

48.053343 N 17.459813 E, zobraziť najkratšiu trasu
Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, evidovaný pod č. 99/0,
Kostol sv. Alžbety vdovy, neskorobaroková stavba z roku 1679. Postavený na mieste pôvodného gotického kostola. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a so vstavaným chórom. Na obvodovom múre presbytéria je v malej nike reliéf zo 17. storočia. Hlavný oltár so súsoším sv. Alžbety vdovy, barokový z konca 17. storočia. Bočné oltáre sv. Štefana kráľa, Piety a Panny Márie zo začiatku 19. storočia. Kazateľnica baroková, súčasná so stavbou kostola.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet
Najbližšie lokality od výletného miesta - Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety