Kam na výlet: Rotunda sv. Juraja - Nitrianska Blatnica

Nitrianska Blatnica č. 1
48.584631 N 17.963541 E, zobraziť najkratšiu trasu
Svätojurajská púť k Rotunde sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici
Neďaleko Piešťan, nad obcou Nitrianska Blatnica, stojí dodnes v lesoch ukrytý malý kamenný kostol – Rotunda sv. Juraja. Vznikol v dávnych dobách. Od svojho začiatku niekoľko storočí bol živým stánkom kresťanskej viery. Potom neskôr, na dlhý čas ľuďmi opustený, takmer zanikol. Napokon prestál všetky nepriazne osudu, aby nám dnes dokladal a pripomínal naše národné kresťanské korene v jeho viac ako tisícročnej existencii. Vedie k nemu viacero značených turistických ciest. Kto sa k nemu vydá po trase z Nitrianskej Blatnice, ocitne sa na veľmi starej historickej ceste, ktorá v minulosti spájala Ponitrie s Považím a pokračovala na Moravu. Rotunda Jurko, ako kostolík ľudia stáročia nazývajú, sa nachádza na južnom úpätí Považského Inovca 5,5 km severozápadne nad Nitrianskou Blatnicou. Patrí k najstarším pôvodným sakrálnym stavbám na území Slovenska Unikátne má zachované pôvodné múry až do výšky takmer 6 metrov. Vznikla v období Veľkej Moravy v druhej polovici 9. storočia. Pri svojom vzniku bola súčasťou dvoch veľmožských dvorcov, neskôr osady, ktorá v 13. storočí zanikla. V nasledujúcich storočiach sa rotunda premenila na ruinu. Až v období renesancie okolo roku 1530 bola opravená. Podľa písomných dokladov v poslednej štvrtine 16. storočia putovalo k rotunde terciárske Bratstvo sv. Františka, ktoré bolo napojené na františkánsky konvent v Hlohovci. Pravdepodobne už koncom 16. storočia bola k rotunde pristavená malá, dodnes zachovaná pustovňa. Sporadicky v nej bývali pustovníci .Okrem pomoci farárovi pri celebrovaní ich príkladne cnostný život bol vzorom pre obyvateľov farnosti. Zároveň sa starali aj o rotundu. Posledný pustovník tam pôsobil do roku 1814. V období 17. storočia bola pri rotunde postavená pustovnícka škola. Medzi jej významných žiakov patril ostrihomský primas kardinál Ján Scitovský. Neskôr, po zániku školy, bola jej budova používaná ako horáreň. V roku 1962 bola asanovaná. V období baroka v roku 1777 došlo k radikálnejšej prestavbe interiéru rotundy, k vybudovaniu tehlových klenieb nad loďou a apsidou, murovanej empory a k prístavbe veže so zvonicou v exteriéri. Nepoznáme dôvod a pohnútky ktoré viedli k oprave ťažko poškodenej stavby „stratenej“ v horách a k znovu oživeniu potreby kultovej funkcie rotundy v prvej polovici 16. storočia. Dnes však s vďakou a pokorou vnímame tento odkaz minulých generácií, ktoré zachránili najstaršiu stojacu rotundu na Slovensku pred úplným zánikom. Tradícia svätojurajských púti k Rotunde sv. Juraja začala pravdepodobne niekedy po oprave rotundy v 16. storočí. Koná sa, ak to kalendárovo vyjde, v nedeľu vo sviatok sv. Juraja 24. apríla, alebo v prvú nasledujúcu nedeľu po dni tohto sviatku. Pri rotunde sa slúži fundačná omša za početnej účasti veriacich pútnikov z celého Slovenska. Aj v uplynulých 40-tych rokoch politickej nepriazne v 2. polovici 20. storočia sa pri rotunde schádzali ľudia, aby sa hlásili ku kresťanským hodnotám a uctili si pamiatku svätca. Takmer 500 ročná tradícia radí Rotundu sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici k najstarším pútnickým miestam na Slovensku a už dávnejšie sa začala spájať aj s pripomínaním cyrilo-metodskej misie.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet Michal Toman
Pridať fotografie
História podujatí na výletnom mieste - Rotunda sv. Juraja
Svätojurajská púť 2019
Svätojurajská púť 2019
Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica