Podujatia, akcie Suchá nad Parnou

Adresa - Obecný úrad
68
919 01 Suchá nad Parnou
Kontakty
Telefón: 033 558 01 74, 558 01 21
E-mail: obecsuchagmail.com
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 31.07.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Trnava nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Suchá nad Parnou
História podujatí
Vlci a ruže - oslava vína a leta
Vlci a ruže - oslava vína a leta
Magula - rodinné vinárstvo, Suchá nad Parnou
PARNA PÁRTY
PARNA PÁRTY
Vinárstvo Terra, Suchá nad Parnou
Zabíjačka 2020
Zabíjačka 2020
Suchá nad Parnou
Fragile – Vianočný koncert
Fragile – Vianočný koncert
Kostol sv. Martina z Tours, Suchá nad Parnou
Deň matiek 2019
Deň matiek 2019
Kultúrny dom, Suchá nad Parnou
Smejko a Tanculienka
Overené podujatieSmejko a Tanculienka
Kultúrny dom Suchá nad Parnou, Suchá nad Parnou
FRAGILE
FRAGILE
Kultúrny dom, Suchá nad Parnou
Burger párty
Burger párty
Penzion Harmonia, Suchá nad Parnou
Oslava leta 2017
Oslava leta 2017
Suchá nad Parnou
PARNA PÁRTY
PARNA PÁRTY
Vinárstvo Terra, Suchá nad Parnou
Majáles 2017
Majáles 2017
Suchá nad Parnou
Žiadny obrázok
Suchovská pätnástka
pred Kultúrnym domom, Suchá nad Parnou


Suchá nad Parnou je obec s bohatou históriou, o čom svedčí aj jej heraldika – erbom obce je Sv. Notburga, tirolská svätica, ktorá žila v rokoch 1265 – 1313. Zobrazuje sa spravidla s kosákom a klasmi. V pečatidle Suchej nad Parnou ju vidíme tak isto s kosákom, ale namiesto klasov drží v ruke vinič.  Vznik obce však nemožno presne určiť. Prvá písomná doložená správa siaha až do roku 1251. V priebehu svojho vývoja prešla obec mnohými skúškami, ktoré ju poznačili a zároveň vyformovali do súčasnej podoby. O jej historickom a kultúrnom vývoji  je množstvo zápisov v kronikách obce, rovnako tak o ňom svedčia aj osobnosti, ktoré reprezentujú našu obec od dávnej minulosti až po súčasnosť  na celoslovenskej úrovni. K najznámejším dejateľom v 20. storočí patria rodáci spisovateľ a prekladateľ Blahoslav Hečko (1915 - 2002 ), spisovateľ František Hečko (1905 – 1960), básnik a prekladateľ Viliam Turčány, nar. 24. februára 1928, známy futbalista a tréner Stanislav Jarábek, akademický maliar doc. Jozef Ilavský. V obci bola zriadená Pamätná izba našim rodákom, ktorá bola slávnostne otvorená 24. júna 2006.


K súčasným dejinám patrí bohatý kultúrny a spoločenský život, do ktorého sa občania obce zapájajú a rozvíjajú ho. Medzi reprezentatívne skupiny patria:


 • Suchovský spevácky zbor,

 • Sakrálny spevácky zbor Laudate,

 • Dychová hudba Suchovanka,

 • Folklórny krúžok pri ZŠ,

 • Telovýchovná jednota Vinohradník,

 • Obecný stolnotenisový klub,

 • Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou,

 • Dobrovoľný hasičský zbor,

 • Združenie dôchodcov v Suchej nad Parnou,

 • Spolok vinohradníkov a vinárov,

 • Poľovnícke združenie Zelený háj, 

 • Klub chovateľov vodnej hydiny na Slovensku,

 • Zväz protifašistických bojovníkov,

 • Rímskokatolícky farský úrad,

 • Rímska únia rádu svätej Uršule Suchá nad Parnou.

   

  Cestovný ruch je spájaný s Malokarpatskou vínnou cestou, ktorej je obec súčasťou a reprezentuje ju rodinné vinárstvo Terra Parna. Pre návštevníkov je rovnako zaujímavá návšteva rodinného vinárstva Magula a Náučný chodník a biokoridor v Suchej nad Parnou zameraný na prírodovedné a kultúrno-historické prvky, v dĺžke 4-5 km, s časom prechodu 1,5-2 hodiny. Jednou zo zastávok náučného chodníka je aj Suchovská priehrada, na ktorej sa dajú v lete loviť ryby a v zime korčuľovať.

  Svojim občanom poskytuje obec aj možnosti športového vyžitia, možné je spomenúť lukostrelecký oddiel, stolnotenisový klub, futbalový klub TJ Vinohradník, každoročne sa organizuje súťaž v behu s názvom Suchovská pätnástka, ktorý je známy celoštátne, tiež sa každoročne konajú na Suchovskej priehrade Rybárske preteky.

  Počet obyvateľov sa v súčasnosti zvyšuje, je tu rozvinutá individuálna bytová výstavba. Narastá počet mladých obyvateľov, keďže poloha obce je situovaná iba zopár kilometrov od okresného mesta Trnava, ktoré poskytuje rôzne možnosti využitia nielen voľného času ale aj pracovné príležitosti.

  Občania obce dbajú na ochranu historických pamiatok a zachovávanie tradičných kultúrnych zvykov s  pripomínaním si významných dobových udalostí.

                                                       

  Viac podrobnejších informácii o obci Suchá nad Parnou sa dá nájsť na webovej stránke obce http://www.suchanadparnou.sk/ .
Podujatia v obci Suchá nad Parnou. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Suchá nad Parnou ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Suchá nad Parnou. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0888, Miestna ľudová knižnica, , 033/5580121,

- 3998/2000-400/4239, Školská knižnica, Suchá nad Parnou 55, 033/5580155,