Zdieľaj podujatie a získaj finančnú odmenu

  1. Vyhľadaj podujatie, ktoré sa Ti páči
  2. Klikni na tlačidlo "Zdieľaj podujatie. A získaj odmenu 50 EUR"
  3. Pokračovať ako - "... meno"
  4. Uverejni na Facebooku - ak uverejníš v príspevku aj pútavý text, príspevok bude mať väčší dosah a ty viac získaných návštev.
  5. Sleduj vývoj súťaže s 5 minútovým oneskorením. Uvedení sú iba tí podporovatelia, ktorí získali aspoň jednu návštevu tj. na Facebook príspevok niekto klikol - kliknúť môžeš aj ty.

Žrebovanie prebehne v presne stanovenom čase automatizovaným spôsobom, môžete ho sledovať online. Výhercu budeme kontaktovať mailom.

Organizátori podujatí:
Ponúknite ceny do súťaží, napríklad vstupenky na podujatia. Prispejte na odmenu do súťaže 50 EUR a váš baner budeme zobrazovať celý mesiac. Vaše podujatia spropagujeme aktívnejším spôsobom. Kontaktujte nás prosím na: cdrex@cdrex.com

Odporúčané podujatia, ktoré môžete zdieľať