Mapa: Ul. školská - Kolárovo

47.9164 N 17.995219 E, zobraziť najkratšiu trasu

Jarmoky:

1. Kolárovský jarmok  v mesiaci august s dĺžkou trvania 3 dni 

2. Vianočné trhy v mesiaci december s dĺžkou trvania 3 dni 

Účelom príležitostných trhov - jarmokov je snaha o zachovanie tradícií ako aj možnosť prezentácie podnikateľských subjektov a ľudových výrobcov pre široký okruh spotrebiteľov, ponuka širokej škály spotrebného tovaru, nakoľko jarmoky sú od nepamäti miestom obchodovania a nákupov, sú miestom stretávania sa ľudí s priateľmi a známymi. Každý návštevník bez ohľadu na vek bude mať možnosť vybrať si z pestrého výberu zábavných atrakcií , kultúrnych a športových podujatí, navštíviť stánky s občerstvením, cukrovinkami a stánky ľudových remeselníkov