Mapa: Zmrzlina vo dvore - Košolná

Košolná 18
48.423962 N 17.46539 E, zobraziť najkratšiu trasu
Ochladiť sa môžete zmrzlinou, výbornou ovocnou limonádou, či kávou ...