Mapa: Rímskokatolícky kostol - Myjava

48.753366 N 17.566468 E, zobraziť najkratšiu trasu
Krmanov kostol je najstaršou stavebnou pamiatkou (1697 – 1729). Od r. 1731 je majetkom Rímskokatolíckej cirkvi. Je postavený v barokovom slohu. V interiéri sa vykonali barokové úpravy a bol prefasádovaný. Menšie opravy boli vykonané v 19. a 20. stor., ale podstatnejšie nezasiahli do charakteru stavby. Kostol pozostáva z jednoloďovej stavby s presbytériom, na západnom priečelí je predstavaná hranolová veža. Pozdĺž lode sú murované empory podchytené piliermi. Malá sakristia pochádza z 1. pol. 19. stor. Zvonka je nad bočným vchodom pamätná tabuľa D. Krmana s latinským textom, v ktorom sa spomína i založenie Myjavy. Pôvodne bol kostol ohradený kamenným múrom, ktorý už v 18. stor. musel byť znížený a v r. 1946 bol celkom odstránený. Zostal iba oblúk klasicistickej brány.