Mapa: Sídelná budova múzea na Námestí Majstra Pavla č. 40 - Levoča

49.015469 N 20.592224 E, zobraziť najkratšiu trasu
Expozícia je umiestnená v jednom z architektonicky najpôsobivejších
meštianskych domov levočského námestia so zachovanými pôvodnými kamennými
článkami i freskovou výzdobou. Predstavuje reprezentatívny prierez dielami
zo spišského regiónu.