Kam na výlet: Vojenské historické múzeum Piešťany - Piešťany

Orviská cesta LDS-F-6, 921 01 Piešťany, Sídlo expozície: Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany
48.60739 N 17.832667 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 033 791 38 04
Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany tvorí organickú súčasť VHÚ Bratislava, ktorý bol zriadený 1. mája 1994. VHM je rezortné špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou, zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 pôvodne so sídlom v Trenčíne. Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti. Odborné zameranie a špecializácia múzea spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska.
VHM Piešťany  odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení: 
• Múzejného oddelenia Piešťany so stálou expozíciou „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 - 1992“;
• Múzejného oddelenia Svidník s centrálnou expozíciou „Dejiny vojenstva na východnom Slovensku v rokoch 1914 - 1945".Vojenské historické múzeum Piešťany
Múzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ce ste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované. 
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet