Termálne kúpalisko Eva v Piešťanoch patrí medzi kultúrne pamiatky. Areál  vo výške 162 m n.m. pozostávajúci  z 25-metrového  krytého  bazéna  /v súčasnosti  mimo  prevádzky/,   z otvoreného  50 -metrového  bazéna , kľudového  bazéna a detského  bazéna  ako aj  z plôch vyhradených  na slnenie pre rôzne športy, bol vybudovaný v rokoch 1933  - 1934 podľa  projektu architektov  F. Wimmera, V. Kolátora a A. Szönyiho. 
Teplota  vody sa pohybuje okolo 27 °C, v kľudovom bazéne až 34-38 °C. V areáli plnom stromov a zelene nájdete aj trávnatú plochu vhodnúpre volejbal a kriket,dva antukové tenisové dvorce a ihrisko na plážový  volejbal. Kapacita areálu dosahuje 1500 osôb, prevádzka v súčasnosti iba letná.