Mapa: ZŠ a MŠ Badín - Badín

48.665246 N 19.126922 E, zobraziť najkratšiu trasu

Základnú školu navštevujú deti z Badína, Banskej Bystrice-Rakytovce, Vlkanovej, Hronseku a niekoľko žiakov aj z iných častí Banskej Bystrice. Škola je plnoorganizovaná, má 9 ročníkov, v 2. ročníku sú dve triedy a v ostatných jedna trieda v ročníku. Kapacita ZŠ je 237 žiakov.

Žiaci I. stupňa ZŠ môžu navštevovať ŠKD – od 6.30 hod. do 7.25 hod., odpoludnia do 16.30 hod.

Materskú školu navštevujú deti z Badína a len niekoľko z Banskej Bystrice-Rakytovce. Má tri triedy. Kapacita MŠ je 61 detí. Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.