26.2.2020. Podujatia kultúrne, športové, spoločenské, automobilové

26.2.2020

Reziliencia – emočná odolnosť
Overené podujatieReziliencia – emočná odolnosť
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Položky 11 (celkovo 1)