Kam na výlet: Detské ihrisko - Nový Salaš

48.611403 N 21.473328 E, zobraziť najkratšiu trasu

Obec na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. podala projekt pre výstavbu detského ihriska v priestranstve za kultúrnym domom. 

Pôdohospodárska platobná agentúra rozhodla dňa 21.7.2011 o pridelení nenávratného finančného príspevku pre projekt Detské ihrisko Nový Salaš vo výške 32.188,55 Eur.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet Andrea Michalková
Pridať fotografie