Kam na výlet: Intermodálna cezhraničná cyklotrasa - Nový Salaš

48.61438 N 21.47556 E, zobraziť najkratšiu trasu

Intermodálna cezhraničná trasa 

Cyklotrasa Slanec - NOVÝ SALAŠ - Slanská Huta

V týchto dňoch finišujú práce na prepojení jestvujúcej cyklomagistrály "Alžbeta" zo Slanca na železničnej stanici, cez Nový Salaš s cyklotrasou na Slanskej Hute. V rámci tejto cyklotrasy sa osádzajú cyklosmerovníky, informačné tabule a altánok na "Dejči". Tak sa tešíme a veríme, že nám všetkým - aj Vám bude táto cyklotrasa dlho dlho slúžiť. Tútorom a autorom návrhu tejto trasy je obec Nový Salaš, realizátorom Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

Navrhovaná cykloturistická trasa vedie v plnom rozsahu po existujúcich komunikáciách. Orientačné smerovníky sú osadené na základe dohody s vlastníkmi príslušných pozemkov. Cykloturistická trasa vedie cez katastrálne územie obcí Slanec, Nový Salaš a Slanská Huta. V krátkom úseku vedie paralelne s červenou cykloturistickou trasou CM 023, po existujúcej spevnenej lesnej ceste ku jazeru Izra. V tomto úseku prechádzame cez katastrálne územie obce Skároš. 

 
Prevýšenie
Maximálne prevýšenie v úseku približne 200 m sa nachádza tesne vo výjazde z obce Nový Salaš smer Slanská Huta a dosahuje hodnotu až 18%. Po tomto úseku pokračuje miernejšie, ale kontinuálne stúpanie až po lokalitu Jazero Izra. Priemerné stúpanie na trase je približne 5 %. Zjazdné aj pre menej zdatných cyklistov. Náročnosť Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zaraďujeme trasu do kategórie SPORT s určením.  Odporúčaným pre trekkingové bicykle.
Cykloturistické značenie
Cykloturistické značenie sa riadi podľa STN 01 80 28. Na cykloturistickej trase navrhujeme použiť, nasledovné typy orientačného cykloturistického značenia:
B1 – Veľká cyklosmerovka informuje používateľa značenej cykloturistickej trasy o smere jej pokračovania – má rozmery 450/140 mm, textácia a symboly na smerovke musia byť umiestnené podľa stanovených predpisov.
B2 – Malá cyklosmerovka spresňuje smer cyklotrasy – má rozmery 200/100 mm, symboly na smerovke spolu s číslom cyklotrasy musia byť umiestnené podľa stanovených predpisov.
B6 – Doplnková cyklotabuľka je tabuľka doplnená o údaje potrebné na prevádzku cyklotrasy. Významová doplnková cyklotabuľka B6 upozorňuje cyklistu na prejazd krátkym úsekom cestnej komunikácie so zhustenou premávkou motorových vozidiel, počas ktorého sa odporúča zvýšiť opatrnosť pri jazde na bicykli. Má rozmery 310/470 mm.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet Andrea Michalková
Pridať fotografie