Kam na výlet: Gotická Kaplnka sv. Anny - Senica

48.679146 N 17.367867 E, zobraziť najkratšiu trasu

Je najstaršou stavebnou pamiatkou mesta Senica. Nachádza sa na námestí, južne od rímskokatolíckeho farského kostola. Kaplnka je gotická, jednopriestorová stavba zo začiatku 15. storočia s polygonálnym uzáverom a jednoduchou barokizovanou fasádou. Z počiatočného stavebného obdobia sa dodnes  zachoval lomený gotický portál, dva zamurované obloky a časť nadzemného kamenného muriva, ako aj fragment stĺpu s maskou. V polovici 17. storočia bola zaklenutá valenou klenbou s lunetami, v polovici 18. storočia boli pri oltári vybudované barokové arkádovité sedílie. Pod kaplnkou existuje krypta s valenou klenbou. Kaplnka bola pravdepodobne pohrebnou kaplnkou a krypta slúžila ako kostnica. Otvor do krypty je zakrytý kamennou doskou s nápisom a letopočtom 1754. Okrem iných bola miestom posledného odpočinku Františka Nyáryho, majiteľa brančského panstva.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet